Posts Tagged ‘geweld’

Verootmoediging en Gebed vir Suid-Afrika

TOETREDE

Ons land is stukkend.  Ons land se mense is stukkend.

 

Psalm 56

9My ellende het nie ongemerk by U verbygegaan nie, U het op my trane gelet. In u boek staan hulle opgeteken.

 

Romeine 12

15Wees bly saam met dié wat bly is en treur saam met dié wat treur.

 

Lied 282vv 1, 3 & 4

Terwyl ons bid vir elke volk deur U op aard’ geplant, hóór ons, o Heer, wanneer ons bid vir hierdie dierbaar land.

Wil elke vyans van ons weer, gee vrede in ons land, dat voorspoerd onder ons mag heers as gawe van u  hand.

Behou dan almal wat hier woon in liefde tot mekaar, en laat geregtigheid dié band van eenheid steeds bewaar.

 

TREUR

Die rooi lap herinner ons aan die bloed van Christus, wat ons lyding op homself geneem het (Matt 8:17)

Habbakuk 1

2Hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor, Here, moet ek by U bly kla oor geweld voordat U red? 3Waarom laat u my die onreg sien  wat gedoen word, waarom kyk U toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, en word daar getwis en gebaklei. 4Die wet het nie meer krag nie, en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg  verkrag. 

Gebed: Vertel vir God wat jy in ons land sien en hoe jy daaroor voel.

• Stil gebed

 Lied 279 Hoor ons sug, o Heer;  hoor ons sug, o Heer.  Draai tog u oor na ons, en gee ons u rus.

Verootmoediging

Jesus het gesê:

21″Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is: ‘Jy mag nie moord pleeg nie; en elkeen wat moord pleeg, is strafbaar  voor die regbank’. 22Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir ‘n gek, is strafbaar voor die Joodse Raad; en wie hom uitskel vir ‘n idioot, is strafbaar met die helse vuur. (Matt 5)

Romeine 12

9Die liefde moet opreg wees. Verafsku wat sleg is en hou vas aan wat goed is. 10Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar; bewys  eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. 11Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. 12Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed. 13Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid.  14Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. 15Wees bly saam met dié wat bly is en treur saam met dié wat treur. 16Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. 17Moenie kwaad  met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. Wanneer ons ons skuld bely, wy ons onsself opnuut toe aan die Here. Ons  erken ons eie sonde en liefdeloosheid. Ons tree egter óók in vir die skuld van ons land en verootmoedig ons voor die Here.

Skuldbelydenis: Spandeer tyd aan skuldbelydenis en verootmoediging.

• Stil gebed

Lied 279 Hoor ons sug, o Heer; hoor ons sug, o Heer.  Draai tog u oor na ons, en gee ons rus.  Amen

Genadeverkondiging

Romeine 5

God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. 2Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan.

 

OORWINNING

(wit lap)

Jesus het gesê (Joh 11)

25″Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; 26en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit  sterwe nie.” 

en ook (Joh 14)

13Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. 14As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

 

In die lig van Christus se oorwinning, tree ons in gebed in vir ons land:

Bid vir alle slagoffers van geweld. Bid vir die families en geliefdes van mense wat gewelddadig gesterf het.

• Stil gebed

Lied 278 Hoor ons bid, o Heer (sonder amen)

 

Bid vir die misdadigers, die mense wat geweld pleeg.

• Stil gebed

Lied 278 Hoor ons bid, o Heer (sonder amen)

 

Bid vir die polisie en almal wat betrokke is by die beskerming van die reg.

• Stil gebed

Lied 278 Hoor ons bid, o Heer (sonder amen)

 

Bid vir die regering.

• Stil gebed

Lied 278 Hoor ons bid, o Heer (sonder amen)

 

Bid vir ons veiligheid.

• Stil gebed

Lied 278 Hoor ons bid, o Heer (met amen)

 

HOOP

Johannes 1

4In [Jesus] was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. 5Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

Kerse is vir ons ‘n simbool van hoop, van die lewe en oorwinning wat daar in Christus is. Neem een van die kerse by die Nagmaalstafel en steek dit aan as simbool van jou hoop en vertroue in God.

Mense kom steek kerse aan terwyl orrel sag speel, wanneer mense klaar is, sonder aankondiging:

Lied 516 Al sou die vyeboom nie bot nie. 

 

Seëngebed

Here, ons bid

dat u ons sal seën en sal beskerm;

dat u tot ons redding sal verskyn en ons genadig sal wees

dat u ons gebede sal verhoor en aan ons verde sal gee.

Amen

Continue Reading