Numeri 11:24-30 – 5-11 Junie 2011

  • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
  • Laat elkeen sy storie vertel . So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

  • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom. Ons is in die Pinkstertyd. Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die koms van die Heilige Gees nou vir hom of haar beteken. Open met gebed.

HOOR

  • Lees Numeri 11:24-30 en laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
  • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
  • Lees die volgende inset en vertel vir mekaar hoe jy al ervaar het dat die Gees jou Trooster is en hoe Hy jou gebruik het in die lewe van ander mense:
Die Gees kommunikeer die evangelie oor alle grense na elke volk, taal en nasie. Die Gees doen dit deur krag aan mense te gee.
Dit laat mens dink aan ‘n verhaal uit Afrika.
Die Karre-taal van ekwatoriale Afrika het heelwat uitdagings vir Bybelvertalers opgelewer, veral rondom die vertaling van die naam “Heilige Gees” en spesifiek die begrip “Trooster”. Hoe kon hulle die Heilige Gees in Karre vertaal?
Op ‘n dag sien die vertalers ‘n groep mans vertrek met bondels vrag op hulle koppe. Hulle let op dat een van die mans niks dra nie. Hulle neem toe aan hy is in bevel van die groep, om seker te maak elkeen doen sy werk. Toe ontdek hulle die man is nie baas nie. Inteendeel, hy was teenwoordig om, wanneer iemand weens uitputting sy vrag nie langer kon dra nie, daardie vrag op te tel en dit in sy plek te dra. Hierdie draer staan in die Karre-taal bekend as “die een wat langs ons val.” Daar het die vertalers toe hulle woord vir “Heilige Gees” en spesifiek vir “Trooster.” (Ian Coffey, “Deep Impact,” Keswick ’99, OM Publishing)

LEEF

  • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
  • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
  • Antwoord die Here in gebed.
  • Volgende week – 2 Korintiërs 13:5-14
     

Trackback from your site.

Leave a comment