Fil 2:19-30: Week vanaf 20 Feb 2012

RUS

  • Vertel vir mekaar waar julle hierdie week die Here sien werk het.
  • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR

Lees Filippense 2:19-30 uit Die Nuwe Testament vir Kinders

19–24 Ek hoop ek kan Timoteus gou na julle toe stuur, soos die Here wil. Hy hou baie van julle en julle ken hom goed. Ons twee saam het al vir baie mense van Jesus Christus vertel. Timoteus werk hard vir die Here. Ek wil graag hoor hoe dit met julle gaan. Ek hoop dat die Here my sal toelaat om sommer gou-gou self na julle toe te kom.

25–30 Ek stuur nou ook vir Epafroditos terug na julle toe. Ons het saam lekker hard vir Jesus gewerk. Julle het hom mos na my toe gestuur om my te help. Nou verlang hy so baie na julle dat ek hom gaan terugstuur. Hy was baie siek maar gelukkig het ons goeie God hom gesond gemaak. Julle sal seker baie bly wees om hom weer te sien. As hy by julle aankom, moet julle dit vir hom lekker maak om terug te wees. Hy verdien dit. Hy was nie bang om alles vir Jesus te gee nie. Julle weet, partymaal moes hy selfs sy lewe waag … en hy was amper dood. Hy het alles gedoen om my te help. Dit het hy gedoen omdat julle so ver is en my nie kon help nie.

Gesels oor die teksgedeelte (ouers kan ook na die inligting in die kleingroepmateriaal kyk).

  • Wat in die teksgedeelte spreek julle aan?
  • Paulus gee baie om vir jong gelowiges.  Hy moedig hulle aan en help hulle (soos om vir Epafroditos huis toe te stuur wanneer dié bekommerd is oor sy mense).  Hoe kan julle jong gelowiges help om hul volle potensiaal te bereik?  (Dalk is hierdie ‘n vraag veral vir die ouers en ouer kinders.  Die kleintjies kan hulle help met idees!)
  • Wat dink julle beteken dit om “lekker hard vir die Here te werk”, in ons tyd en leefwêreld?  Dink veral aan die goed wat ons reeds in Filippense gelees het (kyk bv. na 1:5, 27; 2:3-4, ens.)

LEEF

  • Vertel vir mekaar waartoe Jesus julle nou roep.
  • Sondag gaan ‘n groepie matrieks Openbare Belydenis van Geloof aflê.  Dit is wanneer ‘n mens sê dat jy in Jesus glo en jou lewe lank vir hom wil lewe.  Dan hou ‘n mens op om ‘n kind te wees vir wie ander help en versorg en word jy ‘n volwasse lidmaat wat verantwoordelikhede het in die gemeente.  Bid vir hierdie matrieks, dat hulle getrou sal wees aan die belofte wat hulle Sondag maak.
  • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

Huisgodsdiens Filippense 2

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.