Fil 1:12-26 Kleingroepmateriaal 22 Jan 2012

Week van 22-28 Januarie 2012

Ons werk hierdie kwartaal met die brief van Paulus aan die Filippense.

RUS EN ONTVANG

  • Gesels met mekaar oor julle ervaring van onderskeidende liefde (Fil 1:1-11 van verlede week) en wat die Here julle die week geleer het.
  • Word stil en oordink die betekenis vir jou van die sleutelteks in Filippense – 2:5-8.
  • Laat iemand met ‘n gebed open.
  • Lees Filippense 1:12-26 – Die Gees verander ons tot vurige vrymoedigheid
  • Sê vir mekaar wat die teks by jou wakker gemaak het.

HOOR EN ONTGIN

Hier volg ’n paar verhelderende opmerkings oor die gedeelte:

Die evangelie word vreesloos verkondig

Paulus verwys waarskynlik terug na die onderskeiding waarvan hy in vers 9-10 gepraat het. Hy wil hê hulle moet weet – dws onderskei – dat ontwrigting die evangelie bevorder. Selfs jaloerse mense, wat groot ontwrigting vir Paulus veroorsaak, dra daartoe by. Op ‘n verrassende wyse het die gebeure boonop die ander gelowiges gemotiveer om met nog meer vertroue die evangelie vreesloos te verkondig. Hulle het waarskynlik gedink: as Paulus steeds binne die tronk die evangelie kon verkondig, hoeveel te meer kon hulle dit nie buite die tronk doen nie!  Paulus waardeer daarby alle bydraes tot die evangelie, selfs dié wat uit onsuiwer bedoelings gebore is.  Laat ’n mens dink aan Josef se opmerking aan sy broers: “Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen” ( Gen 50:20).

Die Gees van Jesus Christus werk deur gebed

Let op dat Paulus weer hier van die Gees van Jesus Christus praat, soos die geval was in Hand 16:6-10, toe hy die roeping na Filippi ontvang het.  Toe is hy twee keer verhinder om sy eie kop te volg, voordat hy geroep is na Europa.   Hier noem Paulus dat hy nie moed verloor nie, omdat hulle vir hom bid en die Gees van Christus hom bystaan, net soos hy tevore aan die Romeinse gelowiges geskryf het, dat die Gees ons bystaan in en deur ons gebede (Rom 8:26-27).  Paulus gaan in hierdie brief nog twee keer na die Gees verwys.  In Fil 2:1 praat hy van die koinonia van die Gees.  In Fil 3:3 praat hy van die aanbidding (dien) van God deur die Gees (vgl Joh 4:23-24).  Die Gees het dus ’n hele paar funksies: Hy roep en begelei, Hy staan ons by en werk deur gebede, Hy skep gemeenskap onder gelowiges, en Hy is die Een deur wie ons God aanbid.

Paulus volg die kruispad

Die gebede van die gelowiges en die bystand van die Gees motiveer Paulus om sy doel in die lewe sonder huiwering na te volg, d i om Christus te verheerlik in lewe en sterwe.  Maar let op hoe onselfsugtig hy dit stel: hy wil heengaan om by Christus te wees (onthou hy sit in die tronk met die swaard van die dood oor sy kop), maar hy besef dat dit in die gemeente se belang is dat hy bly.  “Need dictates direction” (Hawthorne).  Die kruis vorm dus sy persoonlike keuses sowel as sy bediening.

LEEF EN ONTPLOOI

  • Hoe is die Here in jou lewe besig om jou vurige vrymoedigheid te leer?
  • Hoe kan jy groei in jou verantwoordelikheid daar rondom?
  • Sluit af met ‘n gebed rondom Fil 2:9-11.
     

Trackback from your site.

Leave a comment