Dag 3 – Wie ek is – 11/10/09

Lees Jesaja 6:1-7

Wanneer die profeet Jesaja ‘n visioen van God sien, word hy oorweldig deur God se heiligheid.  R.C. Sproul se kommentaar hierop sê:  “To be undone means to come apart at the seams, to be unraveled.  What Isaiah was expressing is the experience of personal disintegration, to ‘dis-integrate’.  To integrate something is to put pieces together in a unified whole… The word integrity… [suggests] a person whose life is whole or wholesome.  In modern slang we say, ‘They have it all together.'”

Voor God se heiligheid besef Jesaja dat hy rekonstruksie nodig het.  Jesaja demonstreer vir ons elkeen die moontlikheid om met God se hulp ‘n lewe van integriteit te leef.

     

Trackback from your site.

Leave a comment