Dag 26: Gebedsfokus op herlewing: Christus as Hoëpriester

Saterdag 8 Mei 2010

Hebreërs 5:4-5 Niemand eien hom die eer as hoëpriester toe nie, hy word deur God daartoe geroep, net soos Aäron. So het Christus Hom ook nie die waardigheid as hoëpriester toegeëien nie, God het dit vir Hom gegee, toe Hy gesê het: “Jy is my Seun, van vandag af is Ek jou Vader. En op ‘n ander plek sê Hy: “Jy is ‘n priester vir ewig volgens die priesterorde van Melgisedek.”

OORDENKING: God het Jesus gekies as die mensdom se verteenwoordiger by Hom. Hy wou geen ander persoon of wese hê om die werk te doen nie, behalwe Sy seun. Dit was slegs Sy Seun wat God se hart vir mense verstaan het. Omdat Hy van God gekom het en na God teruggekeer het, kan Hy ons ook daarheen neem. Omdat Hy een is met God, kan Hy ons ook een maak met God. God het hierdie heerlike taak aan Hom toevertrou: die versoening tussen God en die mens.

PERSOONLIK:  Jesus ontvang groot eer wanneer Hy vir sondaars intree. Dit is waarom Hy gekom het en waarom Hy die heerlikheid wat Hy saam met die Vader gehad het, prysgegee het. Elke keer as ons tot Jesus pleit vir genade, ontvang Hy eer. Elke keer as ons ‘n belofte van God glo en vir Jesus vra om dit te vervul, word Hy in die Vader se teenwoordigheid verheerlik. Wil jy Hom ook eer?

GEMEENTE: Bid dat die Kerk die waarheid van God se Woord en Sy beloftes sal begryp en sal begin om Jesus daarvoor te eer deur tot Hom te bid en om vir Hom te vra om daardie beloftes te vervul. Geloof is presies dit – om te glo dat God se beloftes die waarheid is en dat dit vervul sal word as gevolg van Jesus.

     

Trackback from your site.

Leave a comment