Zithulele-vennootskap 2018

JAARVERGADERING EN SAAMKUIER VAN VERTEENWOORDIGERS VAN DIE ZITHULELE- VENNOOTSKAP EN DIAS-TRUST OP 15 & 16 FEBRUARIE 2018.

Kyk hier vir foto’s van die besoek.

Die Zithulele-vennootskap tussen die gemeentes Kenridge en Sonstraal (Kaapstad), Joubertina, Dias (Port Alfred) en Somerstrand bestaan al sedert 2002. Lees hier meer daaroor.

Lewensnoodsaaklike ondersteuning word verleen aan die gemeente van Zithulele, wat ongeveer twaalf buiteposte insluit, asook aan Seaview Senior Secondary School en Zithulele Missionary Hospital. Ds. Joseph Ntlatywa en sy vrou Nolizwi is die leraarspaar.

Hulp, belangstelling en ondersteuning geskied in die vorm van finansiële bystand, vriendskapsbesoeke, korrespondensie, instandhoudingswerk en winterskool tydens uitreike, ens.

Hierdie jaar was daar die eerste keer in jare verteenwoordigers van al die betrokke gemeentes (elf persone in totaal). Dr. Johan du Plessis, sy seun Sarel, Melanie Thirion (uitreik-koördineerder en missionale beampte) van Kenridge; Dr. Andries Cilliers en sy vrou Sonja, Philip Venter van Sonstraal; Ds. Wikus Venter van Dias; Nico en Lily Groenewald van Somerstrand.

Ons groep het ‘n huis by Hole-in-the-Wall gehuur en is bederf met die mooiste uitsig. Donderdagaand is daar na ete vergadering gehou om almal op hoogte te bring van die huidige stand van sake. Ongelukkig is krimpende fondse ook wat die vennootskap en trust betref ‘n probleem, maar alle verpligtinge teenoor Joseph-hulle kon in die afgelope jaar nagekom word. Finansies laat egter nie hierdie jaar ‘n salarisverhoging toe nie. Daar sal op ‘n ander wyse vergoed word. Die trust, wat begin is deur ‘n erflating van ‘n Dias-gemeentelid, het ‘n reserwebedrag in geval van groot uitgawes met Joseph se voertuig of ander onverwagte uitgawes.

Vrydagoggend is ons hartlik by die Ntlatywas se pastorie ontvang en drinkgoed is voorgesit. Ons kon selfs Nolizwi se ma (88 jr. oud en nog vol lewe) ontmoet. Die skenkings van Somerstrand is met soveel dank en waardering ontvang. Die huismense kon almal nuwe uitrustings kry en Nolizwi se woorde was: “Thank you to everybody. God is good. You know, I am now a Lady.” Hulle beplan ook klere- en snoepgoedverkopings met die grootste deel van die skenkings, om ook so hul gemeentefonds te sterk.

Later die oggend het die kerkraad, gemeente en besoekers saam in die kerksaal vergader. Na die sang, verwelkomings en bekendstellings het die Zithulele-gemeentelede geleentheid gehad om behoeftes (waarvan daar baie is) vir volgende uitreike te noem. Die geboue is oral oud en op sommige buiteposte totaal ontoereikend.  Iets wat so verblydend was, is toe die jeugwerker, Siyavuya, in antwoord op ‘n vraag sê: “Our numbers increase through new conversions.”

Terwyl die vergadering plaasgevind het, was die jong vroue van die gemeente al singend aan die kos maak en die verrigtinge is met ‘n heerlike ete afgesluit.

Dit was vir ons ‘n voorreg om daar te kon wees. Ons het net weer eens besef hoe baie voorregte ons het. Iets wat ons sal bybly, is die gasvryheid, hartlikheid en blymoedigheid.

Gemeentelede kan dit ernstig en biddend oorweeg om in te skakel by hierdie jaar se uitreike:

  • 24 Junie – ongeveer 6 Julie (Kenridge reël)
  • 30 Sept – 6 Oktober  (Sonstraal reël)  

Kontak die Kerkkantoor vir meer inligting.

Nico en Lily Groenewald

getuienis, Zithulele

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.