Skip to main content

Youtube erediens 12 Julie 09:00 – Ek sal julle rus gee

“Die osse stap aan deur die stowwe- … die jukke al drukkend hul skowwe- hul dra dit getrou en tevree.” (Jan Celliers)

Ek weet nie of jy al van naderby na ‘n juk gekyk het nie? Dit is iets wat ek uit my kinderjare onthou op die plaas van my oom. Maar, dit word nog regdeur die wêreld aangetref, soos in hierdie prentjie van ‘n man wat met twee osse ‘n wa deur die strate van Mumbai trek.

‘n Juk is tipies ‘n houtbalk wat op die skof van twee osse geplaas word. Dit help hulle om ‘n wa of ‘n ploeg te kan trek. Die juk word vasgemaak met ‘n tou om die nek van elke os, ‘n strop. Die juk verseker dat die las eweredig versprei is tussen die twee osse. Dit verseker dat die wa op die mees effektiewe manier getrek kan word. Dit verseker dat daar nie ‘n onnodige las op enigeen van die osse geplaas word.

Dit is met hierdie agtergrond van die betekenis van die woord juk en die assosiasies wat dit in jou verbeelding moet skep, dat ons na hierdie lering van Jesus moet luister.

Matteus 11

28 Kom na My toe, almal wat moeg is en swaar dra aan laste, en Ek sal julle rus gee.
29 Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sag en nederig van hart, en julle sal rus vind.
30 Want my juk is sag en my las is lig.” (Matt 11:25-30 – ASV)

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.