Wie maak die “cut”? Hand.10:44-48 Pulse 9 Mei 2021

Wie maak die “cut”? Pulse 9 Mei 2021

Julle sal goed weet dat daar sekere standaarde gestel word of aan voorwaardes voldoen moet word om deel te word/te wees van sekere groepe te wees, daar is so baie voorbeelde, om maar net ‘n paar te noem:
-jy moet ‘n sport goed genoeg kan speel, darem goeie skills hê en vinnig genoeg wees om vir ‘n sportspan gekies te word
-jy moet sekere persentasiepunte kry vir jou vakke behaal om by ‘n College of Universiteit vrystelling te kry of gekeur te word vir ‘n spesifieke kursus wat jy wil doen
-jy moet op jou CV (wat jy ook eendag gaan saamstel, of dalk sommer al klaar het) sekere kwalifikasies, opleiding of ervaring hê voordat iemand jou gaan aanstel by ‘n werk
het jy al ooit NIE die “cut” gemaak om deel van ‘n sekere groep mense of ‘n span te wees nie? Reeds in die antieke tyd, het die vroeë Christene ook gedink dat daar net sekere mense, die wat voorheen Jode was en toe in Jesus begin glo het, die “cut” kon maak om deel van hulle “groep” kon wees nie. Wat sê God hieroor?? Kom lees en leer saam uit Hand.10:44-48.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.