Welkom by die 2de kwartaal 2010!

Kan jy glo, ons staan reeds aan die begin van die tweede kwartaal?  Terwyl die jaar té vinnig verbyglip, is daar soveel dinge in ons gemeente waarvoor ons vir die Here kan dankie sê.
Terugblik

In die eerste kwartaal het ons weer bevestig dat die Bybel vir ons belangrik is – ons is ‘n Woord-gemeente.  Ons het ook gesels oor wat dissipelskap beteken, hoe ons in die voetspore van Jesus volg.  Hieruit het die Here vir ons duidelik gemaak dat hy wil hê dat ons hom moet volg, dat ons sy wil moet soek en nie ons eie agendas moet bepaal nie.

Verwagting

Hier, aan die begin van die nuwe kwartaal, heers daar nou ‘n gees van afwagting.  Ons kon sien hoe die Here verlede kwartaal die pad gereed maak.  Nou sien ons opgewonde uit na die pad wat die Here in die komende kwartaal met ons wil stap.  Hierdie kwartaal wil ons bevestig dat ons as gemeente in afhanklikheid van die Heilige Gees leef.  Ons wil onsself volledig in God se hande plaas en op sý krag vertrou, nie ons eie kragte en planne nie.

Gebed

Omdat ons ons afhanklikheid van die Gees wil bevestig, gaan gebed hierdie kwartaal ‘n baie belangrike rol speel – meer nog as gewoonlik.  Saam met die hele land gaan ons vir 40 dae lank wag op die Here en pleit om herlewing.  Dit is vanjaar 150 jaar sedert die vorige herlewing soos ‘n golf oor SA gespoel het en die Pinkster-bidure daaruit ontstaan het.  As ons kyk na die plofbare, onversoende situasie wat op die oomblik in ons land heers, is dit duidelik dat ons dringend weer so ‘n herlewing nodig het.

Program

In ons eredienste gaan ons nadink oor wat gebeur wanneer ons in afhanklikheid van die Gees leef.

Bid saam met ons om herlewing!  In die weeklikse Joernaalblad sal daar riglyne vir daaglikse gebed wees.  Jy kan ook jou naam op die “muur” skryf en deel vorm van die 24 uur gebedsketting.  Die kerk sal elke dag van 15:00 tot 16:00 oop wees vir mense wat hier wil kom stil raak.

Tydens Didage kan jy in die kerk, met behulp van stilte, Skrif en kuns, op die Here wag.  Of jy kan inskakel by die Bybelskool, Op pad met God of GriefShare.

Terwyl ons bid om die uitstorting van die Gees op ons gemeente, gaan ons ook geleenthede skep vir ons lidmate om die verskillende plekke waar ons betrokke is, te besoek.

Ons gaan Pinkster vier soos wat dit oorspronklik, 150 jaar gelede, gevier is.  Terwyl die kinders in die Ark Pinkster hou, gaan die grootmense saam sing, bid en die Here se aangesig soek.     Soos die eerste bidure gaan ons onsself voor God verootmoedig, in afwagting van die werk wat hy in en deur ons wil doen.

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.