Waak en bid – Pinkster 2021 – lusmaker

Gebed is nie opsioneel nie. Dit is lewensnoodsaaklik vir ons geestelike welstand en krag.

“Where there is an absence of prayer there will be an absence of power. Where there is frequency of prayer there will be a continuing display of God’s power.” (Dick Eastman, The Hour That Changes the World).

Ons het nodig om gebed te leer ken as die belangrikste deel van die werk wat aan ons toevertrou is. Gebed is die wortel en die bron van alle werk wat ons vir die Here doen. As ons regtig onsself gee vir gebed, sal ons sien dat daar niks is wat ons so nodig het om te bestudeer en te oefen as die kuns om reg te bid nie.

Ons staan natuurlik nie alleen in ons gebede nie. Dit is niemand minder as die Here Jesus self nie wat ons graag wil leer om te bid. Soos Andrew Murray dit in een van sy boeke oor gebed sê:

“Christus is ons lewe: in die hemel leef Hy altyd om te bid; Sy lewe in ons is ‘n altyd-biddende lewe, as ons Hom maar net daarvoor wil vertrou. Christus leer ons om nie net deur voorbeeld, deur instruksie, deur opdrag, deur beloftes nie, maar deur HOMSELF, die altyd-lewende Voorbidder, as ons Lewe te wys. Dit is wanneer ons dit glo en ook vir ons gebedslewe in Hom bly, dat ons vrese dat ons nie reg kan bid nie, sal verdwyn, en ons vreugdevol en seëvierend op ons Here sal vertrou om ons te leer bid, om self die lewe en die krag van ons gebed te wees.” (Met Christus in die skool van gebed)

Dit is dus Jesus self wat ons leer om te bid. Jesus weet wat gebed is. Hy het dit geleer te midde van die beproewinge en trane van sy aardse lewe. In die hemel is dit nog steeds sy geliefkoosde werk. Gebed in sy lewe.

Ons kan inderdaad en met vreugde sê: “Wie leer soos Hy?” Jesus het immers nooit sy dissipels geleer hoe om te preek nie, maar net hoe om te bid. Hy het nie baie gepraat oor wat nodig was om goed te preek nie, maar eerder hoe om goed te bid. Om te weet hoe om met God te praat, is baie belangriker as om te weet hoe om met die mens te praat. Nie krag by mense nie, maar krag by God is die belangrike ding wat ons nodig het. Jesus leer ons graag hoe om te bid.

Reeks: “Waak en bid”

Ek het die raamwerk van Dick Eastman in sy boek The Hour That Changes the World aangepas om dit my eie te maak. Ek gebruik ‘n horlosie metafoor wat jy kan gebruik om ‘n uur aan gebed te spandeer. Daar is 12 temas of onderwerpe vir gebed. Dit is bedoel vir ‘n uur se gebed, maar jy kan elkeen van die temas ook een op ‘n slag beoefen, of afwissel, of korter of langer bid, of selfs in ‘n ander volgorde gebruik. Dit is net ‘n riglyn. Jy moet deur die Here Jesus self geleer word hoe om te bid.

Hier is die twaalf onderwerpe:

 1. Aanbid – Laat u Naam geheilig word (Matt 6:9)
 2. Wag – Wag op die Here! (Ps 27:14)
 3. Bely – Skep ‘n rein hart vir my (Ps 51:12)
 4. Bid die Woord – Doen wat U gesê het (2 Sam 7:25)
 5. Waak – Wees waaksaam. (Kol 4:2)
 6. Tree in – Doen voorbidding vir alle mense (1 Tim 2:1)
 7. Vra – Vra, en vir julle sal gegee word (Luk 11:9)
 8. Sê dankie – Wees in alle omstandighede dankbaar (1 Tess 5:16-18)
 9. Sing – Sing psalms, lofgesange en geestelike liedere (Kol 3:16)
 10. Dink na – Mag my bepeinsing vir Hom aangenaam wees (Ps 104:34)
 11. Luister – My skape luister na my stem (Joh 10:27)
 12. Loof – Ek sal U vir altyd prys omdat U opgetree het (Ps 52:11)

Wat het jy nodig?

 • Kies ‘n plek waar jy verkieslik stil kan wees sonder onderbrekings.
 • Kies ‘n gemaklike stoel waarop jy kan sit as jy bid.
 • Kry vir jou ‘n gebedsjoernaal waarin jy gebedsversoeke en verhorings sowel as insigte, beloftes en opdragte kan neerskryf.

Formaat

Elke aanbieding verloop soos volg:

 • Inset oor die onderwerp
 • Begeleide gebed (met musiek, grafika en horlosie)

Neem ‘n wilsbesluit

Onthou, al wat nodig is, is om die besluit te neem om te begin bid. Jy het niks meer nodig as ‘n wilsbesluit nie. Maar, dit is ook presies daar wat jou stryd sal begin. Daar sal onderbrekings kom. Hindernisse. Afleidings. Moegheid. Maar, dit is moontlik om tyd te maak. As ‘n uur te veel is, begin met 12 minute ‘n dag, en spandeer een minuut aan elkeen van hierdie elemente van gebed. Of kies net vyf van die elemente en spandeer 5 minute ‘n dag daaraan. Soos met enige oefenprogram is dit nodig om jouself te verbind daaraan. Soos jy volhard, begin jy die waarde daarvan insien, en raak dit ‘n onontbeerlike deel van jou dag.

Is jy gereed?

Video’s beskikbaar 13 Mei

Chris van Wyk

Youtube lusmaker

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.