Versigtig vir vooroordele – Markus 6:1-13 (Sondag 4 Julie 09:00)

Vooroordele word wêreldwyd veroordeel. Dit is dinge soos rassisme – waar jou mening oor mense slegs op hulle velkleur gebaseer is. Of seksisme – waar jou mening oor mense slegs op hulle geslag gebaseer is. En ‘n mens kan baie voorbeelde daarvan gee. En dit is reg so, want die probleem met sulke vooroordele is dat jy aanneem dat ‘n spesifieke individu al die kenmerke van ‘n groep het (of andersom). En dit is nie net onwaar nie. Dit is onlogies. Dit is veral sleg as jy aan die ontvangkant van vooroordele is. Waar mense hulle vooroordele op jou uithaal. Mense wat glad nie toeskietlik is nie. Wat geen voordeel van die twyfel meer laat nie. Wat nie verskillende opinies toelaat nie. Wat werk met die idee dat daar net een manier van dink moontlik is, en dit is die manier van dink van die een wat aanstoot neem. Daarmee word alle ander maniere van dink afgeskiet. Dit stuit gesprek selfs voordat dit begin het. Dit is wat eenmaal met Jesus in Nasaret gebeur het. Kom ons leer by Hom oor vooroordele en hoe ‘n mens dit moet hanteer.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.