“TIENDE”-MAAND DANKOFFERFEES – Sondag 3 November 09:00

Uitsonderlike vrygewigheid

Die gemeente van Filippi was ‘n uitsonderlike vrygewige en milddadige gemeente. Daar was in die vroeë Christelike wêreld niemand wat Paulus meer ondersteun het nie. Selfs nie Paulus se sturende gemeente, Antiogië nie. Trouens, dit wil voorkom asof die geldkraantjie opgedroog het in Antiogië op Paulus se tweede sendingreis. Vir watter rede ook al. Moontlik was dit net te ver om geld te verskaf op ‘n gereelde basis vir Paulus in Europa.

In sy latere brief aan die gemeente in Filippi praat Paulus met groot lof van hulle vrygewigheid: “Toe ek van Macedonië vertrek het (dws van hulle stad Filippi af), het geen gemeente deel gehad in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen.” (Fil 4:15)

Waar begin hierdie vrygewigheid?

Interessant genoeg by die doop van twee huishoudings in die gemeente van Filippi.

Dit is hoe dit werk in die koninkryk van God. God se vrygewigheid stimuleer ons vrygewigheid en milddadigheid.

Soos Paulus op ‘n keer aan die Korintiërs skrywe:

“Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees.” (2 Kor 9:11)

Oordink dié gedagtes en gesels daaroor met jou familie en gesin in voorbereiding vir ons

“TIENDE”-MAAND DANKOFFERFEES Sondag 3 November 09:00

Soos gebruiklik gooi ons ons dankoffer in die “blou-kis” voor in die kerk. Laat jou kinders deelneem aan dié feestelike geleentheid.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.