Skip to main content

Tag: hospitaal

Hospitaalbesoek

hospitaal besoekGaan jy of iemand wat jy ken hospitaal toe?
Onthou om ons te laat weet!
Ons besoek jou graag.
Ten spyte daarvan dat pasiënte hul kerkverband invul, kontak die hospitale ons nié. Voorheen kon predikante na die hospitaal gaan en ‘n lys van pasiënte kry, maar selfs dit kan ons nie meer kry nie.  So, as niemand vir ons sê dat iemand hospitaal toe is nie, weet ons nie daarvan nie en kan ons nie ‘n besoek aflê nie. Laat weet ons asseblief!

Save

Save