Posts Tagged ‘eredienste’

Vreugdevol Vry!

Sluit gerus vir hierdie reeks aan by ‘n kleingroep.  Kontak die kerkkantoor om in te skakel.  Ons gaan ook weer saam inkleur.  Vir stiltetyd en in kleingroepe word die boekie “Vreugdevol Vry!” gebruik.  Materiaal vir verdere refleksie en families sal weekliks in die afkondigingsblaadjie wees.  Die Aanddiens gebruik die YouVersion “geleentheid” vir refleksie en kleingroepe.

15 Oktober 2017

Sendingweek

22 Oktober 2017

Familiediens: Hou op probeer… Sola Gratia

Aanddiens: Ontvang Rus… Sola fide

29 Oktober 2017

F:  Ontvang Rus… Sola fide  Hervormingsfees

A:  Hou op probeer… Sola Gratia

05 November 2017

F:  Meer as genoeg… Solus Christus Tiende dankofferfees

A:  Meer as genoeg… Solus Christus

12 November 2017

F:  Ontdek hoe om te leef… Sola Scriptura

A:  Die lewe as lied… Soli Deo Gloria

19 November 2017

F:  Voel God se ritme… Missio Dei

A:  Ontdek hoe om te leef… Sola Scriptura

26 November 2017

F:  Die lewe as lied… Soli Deo Gloria  Kerssangdiens

A:  Voel God se ritme… Missio Dei

Continue Reading

Hulle het hulle heelhartig toegelê

 

Eredienste vir die vierde kwartaal 2008 Hulle het hulle heelhartig toegelê - graphic van Jaco Potgieter wat werk met Calvyn se

God wil elke gelowige in ons gemeente inspireer om geestelik te groei. Die droom van ons gemeente is immers dat almal van ons met vreugde lewe en met liefde dien vanuit ‘n vaste geloofsverbintenis met Jesus Christus ons Hoof.
Mense groei egter geestelik op verskillende wyses. Ons wil daarom in die vierde kwartaal fokus op vier katalisators van geestelike groei wat
navorsing wys mense die meeste hiermee help. Dit sal voorkom dat jy
stagneer in jou geestelike lewe. Jy sal ook saam met ons al hoe meer
die kerk as ‘n platform vir diens kan begin benut. Die potensiaal van
Christus-gesentreerde mense is immers ontsaglik groot en ons wil ruimte
daarvoor skep!  Lees hier meer oor dié navorsing.

Die temas vir die verskillende Sondae is as volg:

 • 12 OKTOBER   – WAAR IS JY?
 • 19 OKTOBER   – VOLG MY!
 • 26 OKTOBER   – DIE VANILLA FAKTOR
 • 2 NOVEMBER   – DIE CONNECT FAKTOR
 • 9 NOVEMBER   – DIE PLATO FAKTOR
 • 16 NOVEMBER – DIE TRAMPOLIEN FAKTOR
 • 23 NOVEMBER – DIE MOMENTUM FAKTOR
 • 30 NOVEMBER – KERSANGDIENS

Vir elke erediens word daar hulpmiddels ontwikkel. Jy kan dit gebruik:

 • vir persoonlike nadenke,
 • vir kleingroepbyeenkomste,
 • vir gesprek met geestelike vriende en
 • vir huisgodsdiens.

Alles sal ook weekliks op hierdie webtuiste verskyn sodat jy kan bybly waar jy ook al op die aardbol rondreis. Op die blog kan jy ook deelneem aan gesprekke oor die weeklikse temas.

Mag van ons toenemend waar word, wat Lukas van die eerste gemeente in Jerusalem gesê het (Handelinge 2:42): “Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid … “

Continue Reading