Pulse 1 Augustus 2021 Reeks #1 God se wil – Intro

Laat U wil geskied in die hemel, net soos op die aarde… Dit is deel van die Ons Vader gebed wat Jesus vir Sy dissipels leer hoe om te bid in Matt.6. Later, voor sy kruisiging, bid Jesus self twee keer die woorde: Laat nie My wil nie, maar U wil geskied. Jesus se lewe en dood het daar rondom gedraai om God se wil te verkondig en uit te voer. Hy is vir ons die ultimate voorbeeld van gehoorsaamheid. Waarom is dit vir Jesus so belangrik om God se wil te gehoorsaam en Sy dissipels te leer om dit ook te doen? Oor die volgende paar Sondae gesels ons oor God se wil as GPS in ons lewe en gehoorsaamheid daaraan as ‘n journey.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.