Projek 2010 – vraelys

Opmerkings oor die reponskoers

 • Ons het 455 ingevulde vraelyste teruggekry (uit 1425 gemeentelede, kinders ingesluit) – 32% van die gemeente.
 • Die gemiddelde ouderdom van die invullers was 58 jaar (teenoor 42 gemiddelde ouderdom vir die hele gemeente)
 • Die meeste van die invullers is Getroud met kinders uit die huis – 45%

Betrokkenheid in die gemeente

 • 28% se betrokkenheid het afgeneem; 40% se betrokkenheid het toegeneem.

Menings oor die erediens

 • 64% dink die kwaliteit van die oggend erediens is uitstekend; 10 % nie.
 • 69% dink die kwaliteit van die prediking is uitstekend; 7 % nie.
 • 77 % wil graag deur die prediking praktiese riglyne vir elke dag ontvang.
 • 92 % wil graag deur die prediking meer van God leer.
 • 46% dink die kwaliteit van die kommunikasie is uitstekend; 20 % nie.

Informele erediens

 • 25 % het ’n behoefte aan ’n meer informele oggenddiens; 46% het nie.

Omdat die response meesal die ouer lidmate verteenwoordig, het ons die menings van die verskillende ouderdomme gekruistabuleer.

Dit het die volgende resultate gelewer:

Mense onder 50 jaar oud verkies dus ’n informele erediens, veral die groep 30-39 jaar – die mense bo 60 jaar oud verkies die gewone oggenddiens.  Dit is ’n baie belangrike bevinding.

Kontemporêre musiek

 • 23 % het ’n behoefte aan ’n oggend erediens met kontemporêre musiek; 49% het nie.

Omdat die response meesal die ouer lidmate verteenwoordig, het ons die menings van die verskillende ouderdomme gekruistabuleer.

Dit het die volgende resultate gelewer:

 

Mense onder 50 jaar oud verkies dus kontemporêre musiek, veral die groep 30-49 jaar – die mense bo 60 jaar oud verkies die musiek soos tans.  Dit is ’n baie belangrike bevinding.

Menings oor kleingroepe

 • 42% dink die onderlinge sorg in kleingroepe is uitstekend; 14 % nie.

Menings oor pastorale bediening

 • 30% dink die pastorale bediening van die gemeente (leraars, ouderlinge, besoekspanne) is uitstekend; 36 % nie.
 • 84% wil deur ’n leraar besoek word.
 • 37% wil die besoek jaarliks ontvang; 48% wanneer hulle daarvoor vra.

Dankoffer verhoging

 • 42% het oorweeg om hulle dankoffer vir 2010 te verhoog – 17% met R50; 13% met R100; Totale verhoging: R20 760.
 • Van dié persone betaal 36% dit per koevert, 29% via die Internet, en 35% in die kollektebord.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.