Pinksterdag – Nagmaal – 31 Mei 09:00 – Youtube

Pinkster 09 – God skep hemel op aarde vir sy volk – Openbaring 21-22

KYK DIE VIDEO – LAAI DIE BOEK AF

Openbaring 21 is geskryf om jou opgewonde te maak oor wat vir ons as kinders van die Here wag. Johannes beskryf die koms van die nuwe hemel en nuwe aarde, en die vestiging van die Nuwe Jerusalem uit die hemel om ons te inspireer dat dit ons einddoel is. Dat alles nuut gemaak sal word. Dat ons in God se heerlikheid vir ewig sal bly.

Openbaring 22 rond dié prentjie af met ’n beskrywing van die water van die lewe wat uit die troon van God en die Lam uit die stad vloei. Die boek sluit af met ’n versekering van die spoedige en besliste wederkoms belofte van die Here Jesus om ons aan te moedig om aan te hou omvas te hou aan die woorde van God.

God maak alles nuut. Elkeen wat hierna smag, sê God, sal versadig word. Want Hy is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Alle gelowiges sal drink uit die fontein van lewegewende water om vir ewig te lewe. En dié lewensdrank sal verniet wees.

Die heerlikheid van die nuwe stad Jerusalem eggo God se heerlikheid, want die belangrikste boustof van die mure is ook jaspis. Die stad is verder van suiwer goud gebou. Die glans daarvan is soos suiwer glas of kristal.

Die fondamente van die stad is versier met edelgesteentes, twaalf van die sogenaamde anisotropiese edelgesteentes wat nie net hulle eie kleur het nie, maar onder suiwer lig al die kleure van die reënboog aanneem. Interessant is dat daar nie isotropiese edelgesteentes op die fondamente is nie, moontlik omdat wanneer suiwer lig daarop hulle val, raak hulle swart of grys. Dit is edelgesteentes soos diamante of robyne.

Die boek sluit met die derde belofte van die Here Jesus Christus dat Hy op pad is om terug te keer, waarop die kerk asof in ’n liturgie antwoord: “Amen! Kom, Here Jesus!”, asook ’n seënbede in die naam van die Here Jesus en sy genade.

Die genade van die Here Jesus is met julle almal.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.