Pinkster 07 – Youtube Donderdag 28 Mei 18:30

Pinkster 07 – God bevry sy kerk – Openbaring 15-18

Kyk die videoLaai die boek af

Julle ken nou al goed die model wat ek gebruik om die vloei van die visioene te verklaar. ‘n Mens kan dit net so goed toepas op die visioen van die sewe bakke. Daar is ‘n beskrywing van:

1. God in die hemelse tempel (Openb. 15:5). ‘n Mens moet die ongetwyfelde verband tussen die wet van Moses op aarde en die wet van God in die hemel hierin raaksien. Onthou, die probleem met die wet was nie dat dit nie volmaak was nie. Die probleem van die wet was dat ons onvolmaak is, soos Paulus uitvoerig in Galasiërs en Romeine vir ons leer.

2. God se agente – sewe engele wat uit die tempel kom (Openb. 15:6-8). Die sewe engele ontvang van die vier lewende wesens, verteenwoordigend van die skepping en God se teenwoordigheid daarbinne, die sewe bakke met gloeiende kole van God se toorn.

3. Die oordeel van die sewe bakke van God se toorn wat hulle op die aarde uitgooi waarvan die grootste deel aan die beskrywing van die val van Babilon spandeer word (Openb. 16:1-18:24) – die bakke kom veral ooreen met die trompette, maar is net erger, meer volledig. Waar die seëls ’n kwart van die aarde vernietig het en die trompette ’n derde, tref die bakke eintlik die hele kosmos.

4. Die verlossing wat deur ‘n groot menigte in die hemel gevier word in aanbidding voor God op die troon (Openb. 19:4). Die tafel is gedek vir die laaste sewe episodes waarmee God se verlossing sy doel bereik.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.