Pinkster 06 – Youtube 18:30 27 Mei 2020

God beskerm sy kerk

Openbaring 12-14 (eintlik tot 15:4) fokus op die kerk. Die kerk van die eeue.

Kyk die videoLaai die boek af.

Die kerk word as ‘n vrou voorgestel, ‘n grootse figuur, beklee met die son, haar voete op die maan, met ‘n oorwinnaarskroon van twaalf sterre.

Die verhaal van die kerk word in drie dele vertel waarin veral gefokus word op God se beskerming van die kerk.

1. In hoofstuk 12 is die kerk in ‘n geweldige en langdurige stryd met die draak, die duiwel, die slang van ouds, die Satan, die aanklaer van die kinders van God. Die geveg word in die res van hoofstuk 12 uitgespel in beide die OT as die NT bedeling. Telkens gryp God in om die kerk te beskerm.

2. In hoofstuk 13 word uitgebrei op die strategie van die duiwel en sy twee trawante, die onheilige triniteit. Daar is die dier uit die see – die antichris – die teenstander van Christus. Daar is die dier uit die aarde – die profeet – die teenstander van die Heilige Gees. Daar is die draak – die Satan – die teenstander van die Vader. Dit is waar die berugte teken van die dier beskryf word, die 666.

Hulle strategie is om die werk van die ware Triniteit na te boots om mense te mislei en deur politieke, ekonomiese en godsdienstige mag te dwing om téén God en sy kerk te draai. Hulle kry dit egter nie reg om die ware gelowiges te mislei nie. Hulle geloof en volharding en wysheid help hulle om aan God getrou te bly. Hierdie tyd word as ‘n “vergunning” van die Here geskets.

3. In hoofstuk 14 word uitgebrei op die oorwinning van die kerk en die uiteindelik skeiding tussen die kinders van God en die kinders van die duiwel, uitgedruk met ‘n oes van koring, en ‘n oes van druiwe. Die koring word deur Jesus self ingesamel. Die druiwe word deur ‘n ander engel ingesamel en in die groot druiwepers van God se toorn gegooi en getrap.

‘n Wonderlike prentjie word in die eerste verse van hoofstuk 15 van die hemel gegee van die kerk wat die lied van Moses (OT) en die lied van die Lam (NT) sing. Voordat die volgende sewe oordele ons weer terugvat na God se agenda wat in die geskiedenis uitspeel waarin die politieke en ekonomiese mag van Babilon uiteindelik gebreek en verwoes word.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.