Skip to main content

Pinkster 04 – 25 Mei Youtube 18:30 – God se agenda vir die heelal

God se Agenda vir die heelal en die sewe seëls – Openbaring 4-7

Kyk die video hierLaai die boek af hier

Die boodskap van Openbaring 4-7 kan só opgesom word:

  1. God sit op die troon in die middel van die heelal en wil sy koninkryk herstel sodat almal in harmonie met Hom kan lewe. Vandaar die beskrywing van sy troon in die middel van alles wat bestaan. Hoofstuk 4.
  2. God het op baie maniere voor Christus sy koninkryk probeer vestig, met Noag, Abraham, Moses, Dawid en al die profete, maar dit het nooit volledig geslaag nie. Maar, Christus het nou deur sy gehoorsaamheid aan die kruis vir Hom die geleentheid gegee om sy koninkryk te vestig. Die Lam van God kan deur die seëls sy agenda vir sy koninkryk in werking stel. Hoofstuk 5.
  3. Die sewe seëls van God se oordeel word nou op die aarde losgelaat om herstel te bring. ‘n Wrede werklikheid van konflik, oorlog, misleiding, hongersnood, pessiektes en die dood. Hoofstuk 6.
  4. Dit alles het egter net een doel voor oë, die verlossing van almal wat in Jesus glo, sodat hulle vir ewig saam met Hom in sy koninkryk kan lewe. Hoofstuk 7.

Dit gaan dus oor God op sy troon, oor Christus wat sy planne uitvoer deur oordeel en verlossing. In ‘n neutedop.

Dit help baie om jou kennis van die plae in Egipte te gebruik om hierdie vier hoofstukke van Openbaring te verstaan. Wat ons hier in Openbaring sien, is iets wat ons ook in Egipte met die slawerny van Israel van God se werk al raakgesien het.

  1. God het aan Moses in die brandende doringbos verskyn en Homself aan Hom openbaar as die Een wat is en wat sy volk wil verlos.
  2. Moses en Aäron word deur God ingespan om sy planne in Egipte te gaan uitvoer. Hulle was nie net sy woordvoerders nie. Hulle het ook elke plaag, behalwe die laaste een, met een of ander fisiese teken in werking gestel.
  3. En God het spesifiek oordeel gebruik om dié planne uit te voer. En onthou die eerste drie plae het ook die Israeliete getref. Met die tien plae het God farao en die Egiptenare uiteindelik oortuig om sy volk te laat trek.
  4. En die doel van dit alles was om sy volk te verlos. Om hulle uit die slawerny en verdrukking te neem na ‘n land wat oorloop van melk en heuning waar elkeen onder sy eie olyfboom kan sit en van sy eie wingerdoes kan eet.

Dit is met hierdie bril wat ons na Openbaring 4-7 moet kyk. En uiteindelik na wat in hierdie wêreld gebeur.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.