Pinkster 03 – Sondag 18:30 op Youtube

3. Bekeer jou

Ek begin met die brief aan Filadelfia om as ‘n kontras te dien met die gemeente van Laodisea. Die gelowiges het daar ‘n gemeente gevorm wat op ‘n veerkragtige manier die Christelike geloof versprei het. Filadelfia het dieselfde tipe heidense omgewing gehad as die ander gemeentes. Die gemeente het hulle egter nie daardeur laat afsit nie. Hulle het hulle aan die Here verbind, man en muis, en in alles aan Hom en sy woord gehoorsaam geleef.

In sy brief aan hulle belowe die Here dat Hy die deure sal oopsluit vir hierdie mense wat kies om aan Hom gehoorsaam te wees.

Daarteenoor lees ons van ‘n gemeente waar dit baie sleg gegaan het, die gemeente van Laodisea. Laodisea se dade was nóg hier, nóg daar; nóg koud, nóg warm. Miskien het jy al die idee gehoor dat dit beter sou wees dat hulle koud was. Want, as hulle geestelik koud was, dan kon hulle nog tot bekering gelei word.

Maar, dit is nie wat daar staan nie. Jesus sê, was julle maar koud of warm! Jesus verwys hier na iets wat die mense van Loadisea goed geken het – hulle watervoorsiening. Die water van Laodisea was nie so lekker koud soos dié heerlike koue waterbronne van Kolosse nie, ongeveer tien km oos van hulle af. Die water van Laodisea was ook nie so warm soos die heerlike warm waterbronne van Hiërapolis nie, so tien km noord van hulle.

Laodisea se water het van die Denizli-bronne gekom en nadat dit oor ’n kalkkrans gestort het, louwarm en onsmaaklik by hulle aangekom. Nie koud nie. Ook nie warm nie. Louwarm.

• Kyk, ‘n beker koffie wat lekker warm is, smaak vorentoe. Só ook ‘n koppie sop.
• En ‘n beker koue water, les jou dors.
• Maar louwarm koffie, of louwarm water, is nie lekker nie.

Net so hou die Here nie van mense wat louwarm is nie. Wat nie warm of koud is nie. Hulle deug nie vir sy doeleindes nie. Hy spoeg hulle uit sy mond uit.

Daarom raai Jesus hulle aan:

• Om eerder ryk in God te word – suiwer goud van Hom te koop.
• Om onberispelik te lewe – wit klere om hulle onsedelikheid te bedek.
• Om in geestelike insig toe te neem – salf vir hulle oë te koop.

Kyk hier.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.