Skip to main content

Pinkster 02 – Sondag 09:00 op Youtube

Jesus stuur sewe briewe aan die sewe gemeentes van Turkye: Efese, Smirna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Filadelfia en Laodisea.

Dit is duidelik ook briewe wat gerig is aan alle gemeentes soos elke brief afgesluit word: “luister na wat die Gees aan die gemeentes (meervoud) sê.”

Jesus het as’t ware ‘n weegskaal waarmee Hy gemeentes aan sewe kernwaarhede meet – liefde, getrouheid, lering, moraliteit, lewe, gehoorsaamheid, en dade. ‘n Wonderlike sinopsis van waaroor gemeentewees gaan.

En waar die gemeentes goed doen daarmee, prys Jesus hulle. Waar hulle tekort skiet, waarsku Hy hulle en gee voorstelle hoe hulle kan verander. En waar hulle saak met Hom reg is, moedig Hy hulle aan om te volhard – soos by Smirna – en die oop deure wat Hy gee – soos by Filadelfia – te benut.

Ek fokus op Smirna vanoggend en op Laodisea vanaand. Met verwysing na die ander gemeentes.

Laai die boek af waarop die reeks gebaseer is.

Kyk die video 24 Mei vanaf 09:00

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.