Paulus se sending – kleingroepmateriaal Handelinge 16:11-40 (20-26 Oktober)

Omgee gesprekke

Gee terugvoer oor julle beoefening van een van die geloofsgewoontes van getuienis (om die liefde van Christus te deel), eerlikheid (om die waarheid in liefde te praat), gasvryheid (om uit te reik en in te sluit), of deernis en omgee (om behoeftiges en noodlydendes te help), soos julle die vorige keer afgespreek het.  Wat het gebeur?  Wat het dit vir jou beteken?

Bybel lees

Ons lees dié week die hoofstuk oor Paulus se sending in Die Storie.  Julle kan die hele verhaal lees en met mekaar deel wat julle daarin tref.  Ek gaan vir die kleingroepbyeenkoms en die erediens volgende week net op die verhaal van Filippi konsentreer.  Lees Handelinge 16:11-40 (bl. 440-441 in Die Storie).  Wat tref jou in dié gedeelte?

  1. Dit is opvallend dat God ongewone mense gebruik om die evangelie na nuwe gebiede te versprei. In Afrika was dit ʼn ontmande Etiopiese amptenaar. In Europa was dit ʼn Grieks-Joodse vrou. Dit is asof God sulke mense kies om van die begin af te wys Hý staan agter die verskille en verskeidenheid in mense, en Hý bring die verandering van die randfigure af om só ʼn sterk eenheid tussen uiteenlopende mense te vestig.  Hoe sien julle dit vandag nog?  Bespreek.
  2. Wat ons uit hierdie gedeelte leer, is dat God op twee maniere aan die werk was. Eerstens, God het ʼn oortuiging by die gelowiges geskep deur die evangelie wat aan hulle verkondig is en hulle geloof in Hom bevestig. Tweedens, deur die ontwrigtende optrede van die eienaars en die skare het God gesorg dat die evangelie in die openbare ruimte ingedra is. Selfs die ontwrigtende aardbewing het bygedra tot die impak van die evangelie op en in die lewe van mense.  Hoe sien julle dit in julle eie lewens en in ander se lewens rondom julle?  Bespreek.

Gewoontes en gebruike

Paulus en die ander dissipels se passie en missie was om die evangelie van Jesus Christus aan die hele bekende wêreld uit te dra.  Hulle was bereid om baie ontberinge te verduur om dit deur hulle getuienis uit te dra.  Soos by Paulus, begin die Christelike lewe begin by die persoonlike getuienis oor Jesus as die Verlosser. Ons leef die Christelike lewe deur te getuig van sy lewende teenwoordigheid by ons en deur te vertel van die impak daarvan op alle fasette van ons lewe. Vertel mekaar hoe dit gekom het dat jy glo?

Geseën om te seën

Die Here seën ons om te seën.  Elkeen wat die Here Jesus ken, het ’n getuienis.  Hier is ’n paar voorstelle om julle getuienis prakties dié week met iemand anders te gaan deel:

  • Skryf op ’n bladsy neer wat jou vandag getref het. Kies iemand wat ’n oortuigde gelowige is en gaan deel dit met hom of haar.
  • Skryf op ’n bladsy neer wat jou ervaring van Jesus Christus die afgelope jaar was. Deel dit met ’n goeie vriend of vriendin of met iemand wat saam met jou in die gemeente is.
  • Trek op ’n bladsy vir jou ’n lewenslyn en merk die hoogtepunte en laagtepunte van jou reis met die Here daarop. Deel dit met iemand wat jy vertrou.
  • Begin bid vir iemand wat nog nie die blydskap van ’n verhouding met Jesus ontdek het nie. Dink aan iemand by jou werk, in die gemeenskap of selfs in jou vriendekring.

Volgende week kan julle terugvoer gee aan mekaar oor wat gebeur het en wat dit vir jou beteken het om jou geloof met iemand anders te deel.

     

Trackback from your site.

Leave a comment