Paulus se laaste dae – die 2de brief aan Timoteus (kleingroepmateriaal)

Omgee gesprekke

Gee terugvoer oor julle beoefening van een van die geloofsgewoontes van getuienis, soos julle die vorige keer afgespreek het.  Wat het gebeur?  Wat het dit vir jou beteken?

Bybel lees

Ons lees dié week die hoofstuk oor Paulus se laaste dae in Die Storie.  Julle kan die hele verhaal lees en met mekaar deel wat julle daarin tref.  Ek gaan vir die kleingroepbyeenkoms en die erediens volgende week net op die 2de brief van Paulus aan Timoteus konsentreer.  Daar is ook ’n uitdeelstuk oor dié brief by die kerk beskikbaar.  Laai dit hier af in Word formaat: 2 Timoteus (saamgestel uit my www.bybelskool.com materiaal).

Lees 2 Timoteus 1-4 (of bl. 490-492 in Die Storie) as ’n geheel. 

Wat tref jou in dié gedeelte? Gee mekaar ruim tyd om te deel wat die Here deur die gedeelte vir julle persoonlik sê.

Gewoontes en gebruike

  1. Let op hoe Paulus in hoofstuk 1 met die deur in die huis val en fokus op getrouheid aan die evangelie.  Die getrouheid hou in dat hy bereid is om vir die evangelie te ly (vers 2 en 8) en hom aan sy roeping toewy in afhanklikheid van die Heilige Gees wat in hom woon (vers 13-14).  Hy raai Timoteus aan om homself aan dié dinge te herinner om sy getrouheid te versterk en weer die passie van sy roeping te herontdek deur dit soos ‘n vuur aan te blaas in afhanklikheid van die Heilige Gees.  Dan sal hy nie skaam wees om die evangelie te verkondig nie, en sy deel van die ontberings dra vir die evangelie, met die krag wat God gee.  Hoe kan julle dieselfde doen?
  2. Die Christelike lewe sentreer om Christus Jesus, nie net in terme van ‘n eie persoonlike verhouding nie, maar ook in terme van ons bediening en publieke betrokkenheid.  Timoteus word in hoofstuk 2 daaraan herinner dat hy sterk moet wees in die gemeente en gemeenskap deur die genade wat Christus Jesus aan hom verleen in sy getrouheid aan die WoordWatter geleenthede is daar dat julle dieselfde kan doen?
  3. In wese is die probleem van dwase mense dat hulle lewens om hulleself draai en nie om God nie.  Die liefde vir jouself maak jou selfsugtig, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend, ongehoorsaam aan jou ouers, ondankbaar en ongodsdienstig.  Dit maak mense verder liefdeloos, onversoenlik, kwaadpraters, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloses en hooghartig.  Paulus vra in hoofstuk 3 van ons twee dinge: om diésulkes te vermy, en self nie hieraan skuldig te wees nie in ons getrouheid aan Jesus ChristusHoe kan julle meer gehoorsaam hieraan raak?
  4. Paulus beweeg in hoofstuk 4 van die toewyding aan en toerusting van die woord na die verkondiging van die woord.  Dit is die een ding van sy bediening waarin Timoteus moet volhard, om te alle tye, en onder alle omstandighede te werk aan die getrouheid aan sy roeping.  Eugene Peterson vertaal vers 1-2 so: “God is looking over your shoulder … He is about to break into the open with his rule, so proclaim the Message with intensity; keep on your watch.”  Inderdaad!  Wat vra dit nou van julle?

Geseën om te seën

Die Here seën ons om te seën.  Hy vra van ons dat ons getrou sal bly aan die evangelie, aan Jesus Christus, aan sy Woord en aan ons roeping.  Deel met mekaar hoe jy hieraan uitvoering wil gee in die week wat kom.  Bid vir mekaar.

Volgende week kan julle terugvoer gee aan mekaar oor wat gebeur het en wat dit vir jou beteken het om getrou te bly in jou lewe saam met God.

     

Trackback from your site.

Leave a comment