Op pad met God – ‘n getuienis

God se pad met ons is elke keer uniek, soos hierdie terugblik van getuig.

“Ek het by hierdie groepie ingeskakel op ‘n tyd in my lewe toe ek geestelik baie geïsoleerd gevoel het. Ek het ‘n behoefte gehad om êrens deel te word, sodat ek geestelik kon groei. Ek wou (en wil steeds) God se stem persoonlik beter “hoor” en verstaan, en Sy grootheid en betrokkenheid in my lewe meer intiem en intens ervaar. Ek glo hierdie pad was God se antwoord op ‘n diepliggende behoefte in my gees.

By ons weekilkse samekoms sien ek hoe God ons elkeen met sy unieke persoonlikheid op ‘n spesiale wyse gebruik om in mekaar se lewens in te bou en waar Hy Sy grootheid kan openbaar. Ons is saam een liggaam in Jesus, met verskillende ledemate en funksies soos Hy dit bepaal. Dis wonderlik om te sien hoe die Heilige Gees met elkeen handel, en die raakpunte t.o.v. ons belewenisse en ervaringe van daardie week op te tel.

Ek beleef die saamwees baie positief.  Ek vind dit inspirerend en dikwels verstommend: Jesus is deur Sy Gees betrokke in my lewe! Hy praat met my, ook deur die groeplede se bydraes, maar Hy gebruik my ook in hulle lewens – dikwels sonder dat ek eers daarvan bewus was.     Die Heilige Gees bly besig met my, en ek raak al meer bewus van en sensitief vir Sy influisteringe.

Die geestelike gewoontes van stilwees voor God, luister na Sy stem, wandel met Hom, delf in Sy Woord, kyk wat Hy vir my wys-en-sê deur wat ek in my onmiddelike omgewing waarneem, gebed en intersessie, gehoorsaamheid, geduld, geloof ten spyte van moeilike omstandighede, ensovoorts, het vir my nuwe betekenis gekry. Dit het ook ‘n verdieping in my verhouding en wandel met Jesus gebring. Ek het God as YAHWE (God, die algenoegsame God) leer ken en vertrou, en dit is ‘n ongekende seën en genade uit Sy hand! Ek het myself beter leer ken, en meer bewus geraak van watter gawes ek van God ontvang het, en hoe Hy my kan en wil gebruik.

Woensdagaande is ‘n lafenis vir my siel… dikwels, as ek baie moeg of “af ” voel, vind ek dat die Here juis hierdie groepie gebruik om my op te tel en nuwe inspirasie te gee. Ons kan elkeen ‘n bydrae lewer en van mekaar leer, maar Jesus is en bly die Leier. Daarom is elke byeenkoms vars en nuut, en kan ek steeds ‘n verdieping in my persoonlike verhouding met God ervaar. Ek is opgewonde om elke dag van Hom te leer, terwyl ek weet God is steeds besig met Sy transformasiewerk in my lewe!

Ek glo ons OP PAD MET GOD is deel van die roete en proses waardeur God besig is om Sy beloftes vir my waar te maak. Ek sê saam met Moses: Please, show me Your Glory, God! Dit bly my hartsbegeerte! DANKIE HERE JESUS! AAN GOD AL DIE LOF, EER EN DANK! U IS WAARLIK HERE!”

 

 

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.