• Home
  • Nuus
  • Op pad met God – Mariette Rossouw

Op pad met God – Mariette Rossouw

OP PAD MET GOD is dissipelskap met ‘n nuwe aanslag!
Ons lees die Bybel saam, en vind verrassende wyses hoe geestelike gewoontes jou help om die werklikheid van God in jou lewe raak te sien en te beleef.  Jy leer ook op watter maniere God met jou praat, wat Sy wil vir jou lewe is, en hoe Hy jou wil gebruik.  In die lewe saam met God, die Vader, kry ‘n ontmoeting-met-Hom en ‘n aanraking-deur-Hom héél ‘n nuwe inhoud.  Vervolgens ervaar jy dat die Gees van Christus in die gees met jou bly en jou bekragtig om saam met Jesus te leef.    
OP PAD MET GOD is vir jou as jy geestelik wil groei, ‘n nuwe visie of geestelike tuiste soek, gewoon net ‘n afplatting ervaar, of ‘n ware soeke na God het. 
(Geen koste.)
1.    Stilte en afsondering: tyd in stilte saam met God.

2.    Eenvoud: in aanbidding, Bybelstudie, kerk toe gaan, eet, koop, aantrek, hoe jy is en leef..… 
3.    Kommitment vir ’n daaglikse afspraak met God en jou weeklikse afspraak met jou ‘n kleingroep.
4.    Stiltetyd / kringwees: begin deur op God te fokus, byvoorbeeld jy:
–    kom tot stilstand – sit stil en wéés stil; 
–    wag op God en gee jou gedagtes vir Hom;
–    wonder oor God en dink ná oor Hom;
–    fokus op God en waar jy Hom raaksien;
–    verwonder jou oor God en Sy werklikheid;
–    luister na Hom en sien Hom in wat jy hoor.
5.    Bybelstudie doen (gereeld en planmatig).
6.    Joernaal hou – gereeld. 
7.    Aanbidding: kom voor God (be in awe).
8.    Danksegging: wees dankbaar vir wat (en hoe) God doen / gee.
9.    Lofprysing: loof God vir wie en hoe Hy is, praat oor Hom.
10.    Belydenis van sonde: jou eie en van ‘n ander:
–    ’n klag bring: pyn, eie-ek (I-me-&-myself);
–    jou sonde of skuld herken – sien dit raak;
–    dit erken en bely / confession;
–    berou hê en betoon / repentance;
–    vry (bevry) word; stap dan uit en leef elke oomblik in oorwinning saam met Jesus.
11.    Gebed: om toegewyd en volhardend voorbidding te doen, ook as intersessor.
12.    Vas-en-gebed.
13.    Lering uit en onderwerping (submission) aan die Skrif en ‘n mentor.     
14.    Lees geestelike boeke en luister na geestelike musiek / geestelike radiostasie.
15.    Koinonia / fellowship in jou geloofsgemeenskap beleef jy o.a. deur:
–    eredienste / byeenkomste / etes by te woon;
–    “tiendes” van jou tyd, energie, geld, ens., te gee – gee terug wat aan God behoort;
–    jou bediening of waar jy betrokke is by ‘n diensterrein ;
–    met vreugde te getuig oor God se pad met jou en julle kleingroep;
–    saam te bid in julle kleingroep en in die gemeente.

Bring asseblief saam: jou Bybel, foliogrootte hardebandboek en skryfgoed.

{yootooltip title=[Inskrywings] width=[400]}Liesl by die kerkkantoor: 0415835115 – ete R25 pp{/yootooltip}
NB: Die bestaande groep sit hulle pad met God voort.  Nuwe mense is egter baie welkom om in te skakel.

 

     

Trackback from your site.

Leave a comment