OP PAD MET GOD 2019 – Dissipelskap vir vandag

By OP PAD MET GOD kyk ons op ‘n vars en nuwe manier na geloof en dissipelskap, en na die inhoud van ons lewenspad saam met God.  Dit behels gewoon ‘n hand-aan-hand stap saam met Jesus op ‘n innerlike reis saam met God en op ‘n roete wat Hy uniek in ‘n mosaïek vir ons elkeen persoonlik beplan het.

Met die saam-lees van die Bybelis daar verrassende wyses hoe geestelike gewoontes – ook dissiplines genoem, jou kan help om te begin verstaan WIE God is en HOE God is, en om die werklikheid van God in jou daaglikse lewe te kan raaksien en beleef.

Jy gaan ontdek op watter wyses God praat en veral hoe Hy met jou praat, asook wat Sy wil vir jou lewe is.  Op hierdie geestelike reis kry ’n ontmoeting-met-Hom en ’n aanraking-deur-Hom ‘n héél nuwe inhoud.  Vervolgens kan jy vind dat jy in jou gees ervaar dat die Gees van Christus jou immer bybly en met jou gees resoneer, asook dat dit jou bly bekragtig om saam met Jesus te leef.

OP PAD MET GOD is vir elkeen wat geestelik wil groei, na ’n nuwe lewensvisie verlang, ‘n geestelike tuiste soek, ‘n afplatting ervaar, en/of ’n ware soeke na God het.  Ons reis dus rustig saam met behulp van die onderstaande geestelike gewoontes.  Daarvoor benodig jy net jou Bybel en A4-skryfboek.

Hier is sommige gewoontes waarvan jy die volgende jaar of twee saam met ons sal kan leer:

 1. Bybelstudie: gebruik jou Bybel – God praat eerstens deur Sy Woord, en dit rig jou dag en ook jou    gedagtes; lees liefs planmatig of tematies, en om leergierig te wees is ‘n bate.
 2. Joernaal: maak gerus voortdurend notas: in jou stiltetyd, by jou kleingroep en sommer ook op jou   geestelike pad soos met ‘n preek, of ‘n praatjie oor die radio, of as jy ‘n lesing bywoon.
 3. Kringwees: met die saamkom leer jy om jou fokus na God skuif en weg van jouself en/of jou pyn, en weg van ander of sake wat voortdurend jou aandag eis, sodat jy:

*    tot stilstand kan kom en sal stilsit en stilbly, en tot rus kan kom;

*    ontvanklik sal wees met ‘n leersame gees / teachable spirit;

*    in afwagting op God is: sê dit vir Hom, vra Hom, selfs roep na Hom, of pleit by Hom…;

*   vind wat voorop in jou gedagtes is en dit vir God gee – deur dit eenkant neer te skryf en te fokus;

*    sal dink oor hoe jy God ervaar, Hom raaksien in die natuur en eintlik alles, en Hom hoor;

*    jou aandag sal bepaal by die kring / stiltetyd en ook by die geloofsgewoonte wat op daardie                              oomblik gebruik word (byvoorbeeld dank, lof, Bybel lees, voorbidding).

*    elk ander in die groep beurte vir deelname sal gun en sal respekteer – deur dan stil te bly en te             luister, en hiermee in gedagte is ‘n ideale grootte vir ‘n groep 5 to 8 lede.

 1. Eie stiltetyd: daarvoor is die kring se aktiwiteite soos hierin ‘n praktiese riglyn en kan jou sinvol help.
 2. Afsondering: kies by jou huis ‘n vaste tyd en ‘n stil plek vir jou binnekamer en afspraak met God, en so ook vir die kleingroep in die week.
 3. Danksegging: leer dankbaar wees vir wat God vir doen en gee, en om uit daardie dankbaarheid te leef.
 4. Gebed: kom voor die Here en praat net gewoon met Hom;  leer om gefokus in die gesprek te bly, doen voorbidding, bid volhardend en wees ‘n intersessor;  jy kan ook onder die leiding van die Heilige Gees leer verstaan wat vas-en-gebed is.
 5. Kommitment: dit begin met jou daaglikse afspraak met God, en weeklikse afspraak met jou kleingroep en behels/betrek verder eintlik alles wat jy doen en by betrokke is.
 6. Eenvoud: dit is die opregtheid en ongekunsteldheid in die wyse van jou aanbidding, en selfs die     eenvoud van wat en hoe jy aantrek, koop, eet en leef – dus jou hele lewenswyse.
 7. Lofprysing: loof God vir WIE en HOE Hy is; jy kan dit op baie maniere vir Hm sê, noem en tot uiting bring, en met die fokus op God alleen!
 8. Aanbidding: kom voor God / be in awe, buig voor Hom en verwonder jou oor God – dink na of terug oor wat jy al beleef het, of sit net in liefde aan Sy voete – in stilte;  aanbid Hom.
 9. Belydenis: kom voor God om Sy lig oor jou lewe te laat skyn en praat met Hom daaroor;

*   kyk wat dit is wat afstand bring tussen God en jou;

*   Jesus is jou rolmodel;  kyk in ootmoed op vra God om jou te begelei oor waar jy tekort skiet of wat jou vashou of verblind;

*   ervaar berou en bely presies dit waarvan jy weet, of wat in jou gees vir jou duidelik is;

*   wanneer jy dan opstaan en uitstap, kan jy oorwinnend deur die Gees daaroor gaan leef;

*   soms is heling nodig – wat ‘n spesifieke pad saam met God en ‘n mentor kan wees.

 1. Getuienis lewer / witnessing: deel met ander wat die pad is wat die Here met jou loop en geloop het.
 2. Bediening / ministry: God wil jou en jou talente gebruik, en deur die salwing van Sy Gees sal jou bediening in Sy diens staan en bydra by tot uitbreiding van Sy Koningkryk.
 3. Viering / celebration): jy is op ‘n vreugdepad (joy);  so eet saam en kuier saam, en skep geleenthede waar jy jou getuienis / testimony kan gee en leef.
 4. Koinonia / fellowship: jy is deel van ’n groter geloofsgemeenskap, en sal gevolglik dan eredienste, gemeente-byeenkomste, -etes, -bidure, -uitreike en diensterreine na waarde ag.
 5. Rentmeesterskap: gee (tiendes) van jou tyd, energie en geld (eintlik van jou hele lewe) aan God jou Skepper en Vader terug; let op die motief daarmee – praat met God daaroor en vra leiding.
 6. Mentorskap: heg waarde aan geestelike mentorskap van die groepleier en ander geestelike leiers – ‘n mentor is saam met jou op pad en help byvoorbeeld met selfinsig en motivering, en help ook om die rol van geestelike leierskap / submission te verstaan;

*   lees verder geestelike boeke en luister geestelike radioprogramme en musiek, en eweneens op TV –  dit kan verrykend en opheffend wees,

*   ‘n geestelike skrywer kan ‘n mentor en ‘n belangrike skakel op jou geestelike pad wees, waarna jy dan weer op jou beurt die aflosstokkie kan aangee.

Lees verder oor geestelike gewoontes in Spiritual Disciplines Handbook van Adele A. Calhoun.

Lees gerus ook ander geestelike boeke soos byvoorbeeld van skrywers soos Joyce Hugget, Philip Yancey, Richard Foster, Gordon MacDonald, Watchman Nee, Bill Hybels, Thomas Keating, Henri J.M. Nouwen,  C.S. Lewis, Jan Johnson, John Ackerman, Eugene Peterson, Ben Camble Johnson, Larry Crab, en in Afrikaans ook van Willem Nicol, Dirkie van der Spuy en Ferdinand Deist.

     

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Rethie van Niekerk

  |

  Hallo Marita. Ai, jammer dat jy moes sukkel! Ons het wel toilette vir gestremdes, met o.a. ‘n handvatsel teen die muur. Dankie dat jy ons daarvan bewus maak dat dié toilette nie duidelik gemerk is nie! Ons sal plan maak!

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Marita. Dit is ‘n goeie idee. Ons sal aandag gee. Dankie!

 • Avatar

  Marita Kotze

  |

  Ek is bejaard, nie heeltemal rolstoel gebonde nie, maar sukkel om van ‘n lae toilet af op te staan. Ek het Dinsdagaand se pragtige musiek konsert baie geniet, maar moes hulp vra om van sie toilet af op te kom. Tuis kan ek op die bad se rand druk om op te staan. Dit het nie vir my gelyk of u maklik ‘n toilet vir gestemdes kan installer nie, maar vir mense soos ek kan ‘n handvatsel teen die muur of sels ‘n ingeboude toiletrol houer of selfs ‘n stewige houer vir gebruikte sanitere dovekies groot verleentheid bespaar. Baie dankie,
  Marita Kotze

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Fransina

  Twee mans was op die opstandingsdag van Jerusalem na die dorp Emmaus op pad, so 12 km van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor alles wat hulle gehoor het van die opstanding.

  Jesus kom dan self nader en loop saam met hulle. Hulle het Hom egter nie herken nie, want Jesus het dit verhoed.

  Jesus vra dan waaroor hulle praat en waarom hulle hartseer is.

  Een van hulle, Kleopas, vra dan vir Jesus hoe dit moontlik is dat Hy nie weet wat gebeur het nie. Hy vra, nou watter dinge?

  Dan antwoord hulle dat hulle praat oor die dinge van Jesus, die man van Nasaret, wat ‘n profeet was en kragtige werke en woorde voor God en die hele volk gelewer het. Die owerpriesters en owerstes het Jesus egter die doodstraf opgelê en Hom gekruisig.

  Dan praat hulle oor die hoop wat hulle gehad het dat Jesus Israel sou verlos, maar nou is dit al die derde dag, en hulle het Hom nie gesien nie. Net gehoor dat ‘n paar vroue nie sy liggaam by die graf kon kry nie, en toe by engele gehoor het dat Hy lewe.

  Van die mans het gaan seker maak dat dit so is – Petrus en Johannes – en agter gekom dat die graf leeg was, maar vir Jesus het hulle nie gesien nie.

  Dan berispe Jesus hulle omdat hulle so dom is, en boonop traag is om te glo wat juis die profete oor die Christus geskryf het. Jesus wys dan vir hulle uit die wet en die profete en die res van die OT dat al die dinge wat hulle vir Hom vertel, daar staan. Dat die Christus moet ly vóór Hy in die heerlikheid kan ingaan.

  As hulle by Emmaus kom teen die aand se kant, wil Jesus verder stap, maar hulle vra dat Hy by hulle oorbly en saam met hulle eet.

  Jesus neem dan die brood aan tafel en dank die Here daarvoor. Toe Hy dit breek en aan hulle uitdeel, maak Hy hulle oë oop dat hulle Hom kan herken. Met dít verdwyn Hy uit hulle gesig.

  Hulle opgewondenheid het nie perke geken nie en hulle herinner mekaar daaraan dat hulle harte al begin brand het toe Hy die Skrifte vir hulle uitgelê het.

  Hulle reis onmiddellik terug Jerusalem toe en vertel vir die elf dissipels – dit sluit dus Thomas in – en die ander wat saam met hulle bymekaar was wat met hulle gebeur het. Dié op hulle beurt vertel vir die twee van Emmaus dat Jesus – hulle noem Hom Here – waarlik opgestaan het en aan Simon, dit is Petrus, verskyn het.

  Groete

  Chris

 • Avatar

  Fransina Hashipala

  |

  Goeie dag Pastoor Chris ek wil die storie van die Emmausganger mooi verstaan kan u asb vir my net biekie inlig.