Skip to main content

Op pad met God – 2015

Ons gemeente het Woensdagaande verskillende ‘stasies’, ons noem dit ook soms Midweek, waar jy by een van die gemeenteaktiwiteite kan aansluit.      Op Pad met God is een daarvan – nuutgedink oor disispelskap en Bybelstudiegroepe.

Wil jy saam met God op reis gaan? Wil jy ervaar dat God met jou praat? Dat Hy jou gebede verhoor? Of wil jy sommer maar net opgewonde wees oor elke nuwe dag?

Dan nooi ons jou om saam te kom na Op Pad met God, waar ons saam met mede-gelowiges soekend is na ‘n beter verstaan van God, wil leer luister hoe God praat en hoe ons Hom kan hoor, en waar ons ook Sy bemoeienis met ons wil ervaar. Dit is ‘n pad waar ons God se hand in mekaar se lewens begin raaksien; juis dít vind ons baie inspirerend en ‘n groot onderskraging. Op die geloofspad saam met God leer Hy leer jou om ‘n geestelike voertuig op Sy pad met ander te wees.

Ons midweek-afspraak met God en met mekaar, is om 18:30 vir ‘n uur in die kerk. Ons leer saam om met ‘n verwagting saam met Jesus te stap.   God se bewuste teenwoordigheid kry elke week ‘n nuwe inhoud, en Hy wil jou seën met ‘n ontmoeting-met-Hom, of ‘n aanraking-deur-Hom.

Jy kan dalk self ook met ‘n nuwe groep begin of as jy ‘n groep het, met nuwe input na hulle gaan. Òf, andersins, kom kuier net ‘n bietjie by ons vir ‘n keer of wat. Ook as jy miskien ‘n behoefte aan ‘n ander geestelike tuiste het, of ‘n afplatting in jou geestelike lewe beleef.

So bou ons in ons gemeente ‘n omgee- en geloofsgemeenskap.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.