ONS SÊ TOT SIENS

Deon Loots en gesinNa 23 jaar se diens in Somerstrand gemeente het dit tyd geword om afskeid te neem. Nie juis omdat ons graag wil weggaan nie, maar omdat ons glo dat die Here ons nou op ‘n nuwe pad lei van ‘n voltydse dissipelskap bediening.

Ons kyk met groot dankbaarheid en vreugde terug na wonderlike jare as deel van Somerstrand gemeente. Hierdie is en bly voorwaar ‘n unieke gemeente. Hier het ons in baie opsigte ‘n hawe gevind waar ons kon tuis voel en ons gawes kon uitleef.

Dit is moontlik een van die aspekte van die gemeente wat ek die meeste waardeer het deur die jare, dat dit ‘n gemeente is wat haar leraars toegelaat het om hulle gawes uit te leef; om dit verder te ontwikkel en tyd toegelaat het om verdere opleiding en toerusting in die verband te ontvang. As dit nie daarvoor was nie, glo ek nie die “Dissipelskap bediening” sou vandag gewees het wat dit is nie.

Ek glo dat hierdie ruimte wat Somerstrand gemeente aan ons gegee het, baie bygedra het tot die feit dat die program kon ontwikkel soos wat dit het. Dit was nooit my gedagte om iets te ontwikkel wat vir ‘n groter gehoor bedoel is nie. Ek het maar net in gehoorsaamheid aan die Here begin fokus op ‘n pad van dissipelskap met die mense wat ek bedien het. Daarvandaan het dit spontaan verder gegroei en omdat baie studente na hulle studies hiervandaan weggaan, het hulle dit dan ook self verder “versprei”. Die gevolg is dat dit vandag landwyd deur baie gemeentes gebruik word.

Ek wil ook nie te lank skryf nie, want dan gaan niemand dit in elk geval lees nie. Daarom dan ook net die volgende dankies:

Dankie aan Chris en Rethie wat vir baie jare my kollegas was by Somerstand en wat baie van my “onvoorspelbare en nuwe, soms vreemde” voorstelle en gedagtes moes verdra het. Dankie vir julle geduld en rustigheid waarmee julle die pad saam met my geloop het; vir julle raad, wysheid en bydraes.

Dankie aan Wimke wat ‘n besondere pad saam met my geloop het en baie jare saam met my gewerk het as vrywilliger. Jou rustigheid en kalmte het my ontsettend baie gehelp op die pad. Dit was goed om iemand te hê saam met wie daar gedroom en beplan kan word ( veral rondom die studente en Klema). Jy sal nooit weet hoeveel jou ondersteuning regtig beteken het nie.

Dankie aan Marlein, vir jou hulp, raad, ondersteuing en veral vir die feit dat jy altyd bereid is om te help sonder om te kla. Alhoewel jy vir lank net in Somerstrand se diens was, was jy altyd ook bereid om vir die studente, vir myself en vir Klema te help en raad te gee. Jy was vir my goud werd in die tyd wat ek by die gemeente was.

Dankie aan Liesel. Ook jy was altyd meer as bereid om te help met fotostate, met raad en met wat ook al nodig was. Jou vriendelikheid sal my altyd bybly.

Dankie aan Jaco wat ‘n totaal nuwe dimensie gebring het aan ons reklame. Dankie vir jou rustigheid en gewilligheid om die werk te doen wat van jou gevra is. Jou stiptelikheid, getrouheid en gesindheid was altyd vir almal ‘n voorbeeld.

Dankie aan Fred. Ek glo ‘n koster het die mees ondankbare werk in ‘n gemeente. Jy het altyd meer as jou deel gedoen om my te help en te ondersteun waar ek dit nodig gehad het – veral ook rondom my eie kantoor. Jy het altyd ‘n plan om iets te “laat werk”, of weet hoe om dit “reg te maak”. Dieselfde geld ook vir oom Barries wat vir jare lank ons koster was; en nog voor hom, ook vir Edda Prins en vir Nico wat ook baie keer hand bygesit het.

Dankie aan Albert. Dit was baie goed vir my om saam met ‘n orrelis te werk wat soveel kundigheid en vaardigheid het. Jou bydrae het nie net so ver as die speel van die orrel gestrek nie, maar ook raad en leiding tov die liturgie. Jy het altyd geweet watter liedere die liturgie sal verryk en die boodskap sal verhelder.

Dankie aan die Kerkraad van Somerstrand – het baie gewissel oor die jare, maar daar was altyd een uitstaand kenmerk van die gemeente se kerkraad: Besondere wysheid, insig en die bereidheid om saam te soek na die regte pad vir die gemeente in afhanklikheid van die Here. Ek waardeer die rol wat elkeen van julle ook in my lewe gespeel het.

Dankie aan almal wat saam met my in my blokke gewerk het in Somerstrand oor die jare – kerkraadslede, blokleiers en –leidsters, wyksleiers en leidsters. Dankie vir julle gasvryheid as ek by julle huise gekom het en vir die manier waarop ons kon saamwerk.

Dankie aan almal wat saam met my ‘n pad van dissipelskap oor die jare geloop het – veral die wat in my verskillende dissipelskapgroepe was. Ek het verskriklik baie van dissipelskap by julle geleer. Dit was altyd ‘n ervaring om te hoor hoe almal die lesse deel wat hulle by die Here geleer het, en om te hoor watter ontdekkings julle in die Skrif gemaak het. Dankie dan veral ook aan so baie van julle wat deur die jare leiers en leidsters van dissipelskap groepe was. Dit was goed om saam met julle te beleef hoe die Here mense se lewens verander en nuut maak.

Dankie ook aan Hannes Marais wie se plaas altyd beskikbaar was vir dissipelskap retraites voordat ons nog vir Shama ontwikkel het. Jy het nie net jou geriewe aan ons beskikbaar gestel nie, maar was ook altyd bereid om self te dien op ‘n besondere manier; veral deur die lekker kos wat jy gemaak het!

Dankie aan Charlene en haar helpers wat altyd die kerk met soveel sorg versier het wanneer nodig. Aan Klema se kant was daar ook ‘n hele klomp mense wat hiermee gehelp het, maar ek wil veral vir Marlie uitsonder wat veral tydens Paasfees so baie gehelp het om die viering van Paasfees soveel meer werklik te maak met haar uitbeeldings.

Natuurlik sou ek nog baie ander mense kon uitsonder, maar waar hou mens op? Ek wil maar net saamvat deur dankie te sê vir elkeen van julle wat by geleentheid my met vriendelikheid gegroet het; uitgevra het na ons welstand; belang gestel het in ons gesin; daar was wanneer ons julle nodig gehad het; omgegee het oor hoe dit “regtig gaan” of net ‘n glimlag gedeel het met die verbyloop.

My gebed is dat die Here in die jare wat kom werklik van Somerstrand ‘n gemeente sal maak deur wie sy seën na die wêreld vloei.

Ons sal waarskynlik in die jare wat kom meer tyd op Shama (ons retraite sentrum) deurbring as hier. Ons behou egter ons huis in Somerstrand en sal almal van julle hopelik nog gereeld raakloop om te hoor hoe dit gaan.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.