Ondersteun Japan

Oos-Kapenaars in Japan
Drie gesinne met noue Oos-Kaapse bande werk as sendelinge in Japan: Stephan en Keiko Smithdorff, met hul gesin, word deur die NG Kerk Uitenhage-Noord gestuur en werk in vennootskap met Operasie Mobilisasie (OM) in Ishikawa. Tobie en Annelie de Wet was voorheen die leraarspaar van die RCA Calvary-gemeente in Port Elizabeth, en werk vir die afgelope 10 jaar in ‘n tweede skof in Japan. Tobie is ‘n predikant van die Reformed Church in Japan. Stéphan en Carina van der Watt, met hul kinders, word uitgestuur deur die NG Kerk Aliwal-Noord en werk in vennootskap met Missie Japan. Net soos die De Wets, werk en woon hulle op die Shikoku-eiland. Stéphan is ‘n predikant van die Reformed Church in Japan.

Al drie gesinne is veilig, waaroor ons die Here baie dankbaar is.

Tobie de Wet vertel…
Die son het opgekom in Japan, maar net om verskriklike verwoesting en dood bloot te lê. Onsself hier in Tokushima is nie direk geraak nie, maar ons aanskou reeds vanaf gistermiddag die angswekkende tonele op ons plaaslike TV. Ons harte is seer en treur saam met die miljoene wat geliefdes en alle eiendom verloor het, asook saam met ons broers en susters in Christus wat geraak is.

In ons eie stiltetyd het die Gees vanoggend duidelik met ons persoonlik gepraat. Aardbewings, tsoenamies, hongersnood, oorloeë is alles tekens van die tye. Die einde van die aarde soos ons dit ken is op pad. Die wederkoms van Jesus Christus ons Verlosser-Koning is voor die deur. Maar soos Matteus 24:14 duidelik sê: Dis sendingtyd!! “Die evangelie van hierdie Koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis van al die nasies, en dan sal die einde kom…” Dis GENADE-tyd: “Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie dat sommige verlore gaan nie maar almal tot bekering kom (2 Petrus 3:9).”
In Japan is 99% van die totale bevolking nog sonder Christus, sonder God en sonder hoop…Mag hierdie verskriklike traumatiese gebeure diep spreek tot die miljoene van Japan om nie ons huise op sand te bou nie maar op Die ROTS. Mag dit opnuut ‘n oproep wees vir die kerk en sendelinge om ons roeping met nog groter erns en ywer uit te lewe.

Stéphan van der Watt skryf…
Wanneer ‘n ramp soos hierdie miljoene mense tegelyk tref is daar nie woorde wat dit kan beskryf nie. Ons is saam met ons broers en susters in Japan stomgeslaan. Maar ons glo hierdie krisis is ‘n geleentheid – veral vir die handjievol Christene (1%) in Japan – om op baie praktiese maniere die evangelie van Jesus Christus se hoop te deel. Sodat baie mense opnuut kan besef dat: al is hulle op die grond neergegooi, hulle nie vernietig is nie. (2 Kor. 4:9)

Finansiële steun vir die Reformed Church in Japan
Dr Gideon van der Watt van Missie Japan skryf as volg oor ‘n geleentheid om via Missie Japan die Reformed Church Japan se hande te sterk om finansiële en ander bystand te lewer:

Liewe Missie Japan medewerkers,
Soos wat ons almal die gebeure na die aardbewing en tsoenami in Japan op televisie volg, kan ons nie anders as om met skok en ongeloof na die verskriklike gevolge daarvan te kyk nie. Die naskokke en die vrees vir wat kan gebeur as van die kernkragsentrales ontplof, gryp mens aan. Soveel mense se lewens word intens daardeur geraak. Die aardskudding en die gevolge daarvan het inderdaad die as waarom die aardbol draai, die aardbol wat ons met mekaar deel, meetbaar geskuif. En dit alles word in ons binnekamers ingedra. Ons kan daardeur nie onaangeraak bly nie.

Ons harte gaan uit na die mense van Japan, veral ook na die broeders en susters in die Reformed Church in Japan – ons susterkerk waarmee ons so nou saamwerk. Ons is dankbaar dat ons sendelinge daar en al die ander bekendes veilig en ongeskonde is. Met die RCJ Gemeentes in die gebiede wat die swaarste getref is, byvoorbeeld in Sendai, kon egter nog geen kontak gemaak word nie. Ons kan net dink dat hierdie gebeure die RCJ baie diep raak. Al is hulle ook klein in getalle, sal die  RCJ natuurlik ook ‘n bydrae wil maak om daar die nood te help verlig en so ‘n Christelike getuienis te lewer. Miskien sal dit goed wees as ons hulle hiermee kan help – al is dit dat ook net met ‘n simboliese gebaar.

Missie Japan se Dagbestuur het daarom besluit om vir u as ons medewerkers ‘n geleentheid te bied om ook ‘n finansiële bydrae te maak, as u so gelei word. U kan ‘n bydrae aanstuur of elektronies oorplaas in Missie Japan se rekening. U moet dit net duidelik merk: Japan Rampfonds. Ons sal dan al hierdie geld oorbetaal aan die Reformed Church in Japan wat dit na goeddunke in hulle betrokkenheid by die ramp kan aanwend.

Ons versoek u egter om regtig te bly bid, vir:

  • Die slagoffers van die ramp – die beseerdes, hulle wat alles verloor het, ook hulle geliefdes
  • Vir die owerhede in Japan wat alles moet hanteer – ook die dreigende sekondêre rampe
  • Vir die RCJ en ons sendelinge wat juis in hierdie tyd geroep is om daar ‘n getuienis van Christus se liefde uit te dra.
  • Kom ons bid ook dat die Here ons almal – die hele wêreld  waarvoor Hy so lief is en homself voor geoffer het, in sy liefde en genade sal vashou.
  • Kom ons sê vir die Here dankie vir die teken van die reënboog – die verbondsteken wat ons herinner aan en troos met God se beloftes dat Hy ons en die aarde waarop ons woon in sy hande vashou.

Missie Japan se bankbesonderhede is:

Rekening naam: Missie Japan
Bank: ABSA
Takkode 632005
Rekening nr: 4049690248

Missie Japan adres:

Missie Japan

Posbus 1399
Bloemfontein, 9300
Tel:+27 51 406 6729
Faks: +27 51 447 2145

E-pos: getuienis@ngkerkovs.co.za

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.