Nuwe wette en ‘n nuwe verbond – Eksodus 18-40 (11-17 Februarie)

Nuwe wette en ‘n nuwe verbond – Eksodus 18-40

In hierdie deel van die verhaal van Eksodus word gefokus op:

  1. Die vaste riglyne vir die lewe wat God op die berg Sinai aan die volk gee in die wet as deel van die verbondsverhouding wat Hy met hulleLet op hoe die volk voorberei word vir die gawe van die Tien Gebooie, en hoe die verdere wette, die sogenaamde Boek van die Verbond (Gen 21-23 in die Bybel self), die betekenis van die Tien Gebooie prakties uitspel, veral gefokus op die tweede tafel van die wet. 
  2. Die verskriklike ramp wat die volk se lewe bedreig toe hulle ongeduldig raak met hulle leiers en nie meer rekening hou met God nie en daarom nie volhard in die nakoming van God se riglyneGod neem nooit genoeë met ongehoorsaamheid nie.  Moses se voorspraak vir die volk is egter ‘n voorafskaduwing van die werk van Jesus en die Heilige Gees in die NT vir ons as gelowiges.  Dit is die basis van ons hoop op herstel in ons verhouding met God.
  3. Die dinamiese raad vir die lewe wat God vanuit die “ontmoetingstent” vir die volk gegeeGod gee nie net algemene riglyn nie.  Hy help ons ook met die spesifieke uitdagings waarvoor ons in die lewe te staan kom.  Moses se vriendskap met God is daarby vir ons ‘n model van die tipe verhouding wat ons deur Jesus met God kan hê.

Kleingroep byeenkoms

Gebruik die RUS, LUISTER, LEEF metodiek wat julle al goed ken.  Hier is ’n paar besprekingsvrae om met die luister te help (julle kan ook die besprekingsvrae agter in die boek DIE STORIE gebruik):

Vertel vir mekaar wat julle tref in hierdie verhaal:

  1. Dink na oor hoe mense teenoor mekaar en teenoor God optree en watter rol leiers daarin speel, veral Moses en Aäron?
  2. Dink na oor die rol wat voorbereiding en volharding in die ontvangs van en uitlewe van God se riglyne en raad vir ons lewe speel?
  3. Verlustig julle in God se vriendskap met Moses en wat julle in dié verhaal van sy karakter kan agterkom?

Hoe raak dié perspektiewe jou eie persoonlike lewe en wêreld?

     

Trackback from your site.

Leave a comment