NUUTHEID – Kleingroepe: 9-15 November 2015

Rus

Vertel vir mekaar watter gedagtes, verhale, ervarings, vrese en drome by julle opkom wanneer julle die woord “vryheid” hoor.

Hoor

Lees Galasiërs 5

  • Gesels oor wat julle opval of aanspreek in die teksgedeelte.
  • Daar is natuurlik ’n verskil tussen vryheid en ‘n vrypas (wat in Engels genoem word “license”) – om te doen wat jy wil. Wat, dink julle, is die verskil? Hoe beskryf hierdie week se teksgedeelte die verskil?
  • Hoe strook dit met ons samelewing se idee dat jy kan doen wat jy wil, “solank dit niemand seermaak nie”?
  • Vers 19 noem 15 (of 16, as jy “dergelike dinge” bytel) praktyke van die sondige natuur. Agt daarvan gaan oor verdeeldheid. Hoe help dit ons om vryheid beter te verstaan?
  • McKnight sê: Love both guides as and constrains us. Kan julle aan voorbeelde hiervan dink?
  • Ons kan onsself net in liefde weggee (dus in liefde dien), wanneer ons deel is van ’n gemeenskap wat ’n tasbare beliggaming van God se onvoorwaardelike liefde is. Dink julle dis waar? Hoe beleef julle dit?
  • Die nuwe vryheid wat ons in Christus ontvang, plaas gelowiges binne ’n nuwe gemeenskap. Maar wat die een groep (bv. die Jode) dink is vryheid, mag die nie-Jode dalk beskou as slawerny. McKnight sê: So the differences multiply as soon as freedom becomes the church’s new way of life. Hoe beleef julle dit? Hoe moet ons dan ons vryheid te midde van verskille uitleef?

Leef

  • Augustinus het gesê: Love, and do what you will. McKnight sê: The ideal Christian life is not a life of “rules and regulations,” but rather a life of irresistible, Spirit-shaped, new creation freedom to do all God calls us to be. Hoe help dit julle om gelowiges se vryheid te verstaan?
  • Waartoe roep God julle nou?

anders eenders, Galasiërs 5, Kleingroepe, kleingroepmateriaal, liefde, McKnight, nuutheid, vryheid

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.