Nuus uit die Ring van PE

Die begin van die nuwe Kerkjaar is vir ons hier in SA natuurlik ook die teken dat die skooljaar einde se kant toe staan.  Oral is daar afsluitings en almal skarrel rond om die laaste paar dingetjies in plek te kry vir die vakansie.

Hier aan die einde/begin kan ons natuurlik ook terugkyk oor die jaar wat ampertjies verby is.  Genadiglik kan ons in die Ring van PE met dankbaarheid terugkyk oor ‘n jaar wat God ons gelei, geseën en gebruik het!

De Duin vertel dat hulle dankbare harte het vir dit wat die Here hulle toegelaat het om te doen gedurende 2011. Ten spyte van die moeilike finansiële klimaat kon hulle al hul kontraktuele verpligtings ten opsigte van hul sendelinge en bedienings nie net nakom nie, maar selfs effens uitbrei deur betrokkenheid en ondersteuning aan die Brinks in Decoligny en Free to Serve.   Hulle het ook ‘n verbintenis aangegaan met die Ikoonmanne vir optredes en konserte in hul kerkgebou.  Sodoende kon hulle ook die breë gemeenskap dien met o.a. ‘n baie suksesvolle fondsinsameling vir Helpende Hand.  Hulle is ook baie opgewonde oor die kontak en betrokkenheid by die VGK Booysenspark en sien met verwagting uit na die groei en ontwikkeling vir die toekoms.

De Duin het ‘n spesiale Kerssangdiens saam met die Ikoonmanne gehad op Sondagaand 20 November.  Dit was baie geseënd.  Booysenspark het saam gekuier met lekker samesyn na die tyd. Hulle het sommer daar en dan bespreek vir besoek en preek van De Duin by Booysenspark. De Duin gee verder voorrade vir ‘n noodspens wat hulle kan bedryf.  Daar was ook ‘n groot groep Nederlanders wat saam met De Duin en Booysenspark by hul Kerssangdiens gekuier het.

De Duin se spesiale dienste oor die feestyd:

  • ­ Adventreeks waar elke diens fokus om gemeentedeelname deur Woord en Lied;
  • ­ Kersdiens om 08:00
  • ­ Jaarverwisselingsdiens : 31 Desmeber 2011 0m 23:15

PE-Oos vertel op hulle beurt dat hul kerkraad naby aan die einde van 2010 noodgedwonge moes besin oor die voortbestaan van die gemeente.  Met dalende lidmaatgetalle het die finansiële prentjie maar sleg gelyk en as die tendens voortgegaan het, sou die gemeente se finansiële reserwes binne twee tot drie jaar uitgewis wees.  Daar is toe besluit om Walmer gemeente te nader met die doel dat die twee gemeentes saamsmelt.  Die Here het toe’n baie duidelike boodskap gestuur om te laat weet dat Hy nie wil hê dat ons die kerk se deure moet toe maak nie, want daar is nog werk om in Sy naam te doen in Suid-Einde.  Nog voor ’n datum vasgestel kon word vir ’n vergadering met Walmer gemeente, is die gemeente deur die Universiteit Stellenbosch genader om ’n gedeelte van die kerkgebou by hulle te huur as ’n lesinglokaal vir hulle lang afstand uitsendings.  Die huurkontrak met die universiteit was skaars geteken, toe ds. Danie Mouton PE Oos voorgestel het aan pastoor Greg Heasley van Grace Covenant Church wat ’n permanente huis gesoek het waar hulle eredienste kan hou.  Met pragtige samewerking word Oos se kerkgebou nou deur twee gemeentes gedeel en sodoende word die werk van die Here baie sterker voortgesit.

PE-Oos se Kersdiens is om 08:30

Walmer laat weet poëties van hul veldkerk:

Ons “veldkerk” is DV op

4 en 11 en 18 Desember 2011
in Setlaarsperk
by die amfiteatertjie
ons kry mekaar 06:00 by die parkeerplek in Fordyce avenue
langs die Scouthall
en loop saam af na die rivier
dra stapskoene,

almal welkom.
Charl

Die laaste inligting wat ek vanuit ons Ringsgemeentes het, is van Hoogland se Kersdagdienste Sondag, 25 Desember om 07:30 en 09:00.

En so sluit ons die jaar stuk-stuk af.  Baie seën met die laaste stukke.  Mag ons in hierdie feestyd  God se teenwoordigheid spesiaal beleef – en met die wêreld deel!

 

     

Trackback from your site.

Leave a comment