Nuus uit die Ring van PE 1/2012

Die vakansie is verby, skole het begin, kategete is gevind en meeste gemeenteprogramme is reeds in volle swang aan die gang!  2012 lê vol belofte voor ons oop.  Ons sien uit na ‘n jaar waarin God ons gaan verras met kruike vol olie (2 Kon 4)!

Hoogland spring weg met ‘n Week van Gebed is vanaf 29 Januarie tot en met 2 Februarie,  aangebied deur Frederick Marais.

Hulle bied ook op 27-28 Feb ‘n werkswinkel aan, o.l.v. Prof Ernst Conradie.  Does matter really matter? vra hoe Christene moet reageer op sake soos geld, grondhervorming en restitusie, kultuur, seksualiteit, gesondheid en vele meer!  (As jy dit wil bywoon of meer inligting benodig, kan jy vir kontak by riana@pehoogland.co.za )

Dan het hulle ook op 3 Maart ‘n ontbyt met Dieter Voigt, waar hy gaan praat oor sy boek “Ek dare jou …. Leef voluit!”.  Kontak ook vir Riana vir meer inligting.

Klema beeld vanjaar hul visie uit deur die beeld van brûe – brûe tussen ons en God, mekaar onderling en tussen ons en die wêreld. Hulle begin die jaar met ‘n preekreeks oor brûe getiteld “Connect: Brug na die ander kant”.

Hulle beplan ook weer allerhande aktiwiteite rondom Lydenstyd –  ons glo hulle sal ons op hoogte hou!

Verder fokus hulle vanjaar opnuut op hul studentebediening. Hulle is baie opgewonde oor die eerstejaarskamp (23-26 Januarie) en die eerstejaarsweek wat daarop volg. As jy meer inligting hieroor soek, kan jy vir Anke kontak by lewe@klema.co.za.

Klema vertel dat hulle ook nou reeds uitsien na hul gemeentekamp aan die begin van Maart, wat gewoonlik ‘n hoogtepunt is.

Charl van Walmer gemeente  deel dat hy baie opgewonde is oor hul gemeente se lidmate.  Dit lyk vir hom asof hulle die kerk geniet!  Hul gemeente groep, ook in die 30-something groep, waaroor hulle baie bly is.  Hulle wil vanjaar steeds die erediens absoluut eerste stel.  Hulle gebruik die Leesrooster en verwag dat die Here dit vanjaar gaan gebruik om hulle te help om reg te lewe in 2012.

Greg van CovenantGrace (be PE Oos) beskryf 2012 as: ‘n nuwe jaar, met nuwe uitdagings, nuwe geleenthede en dieselfde Jesus!  In sy eie woorde:  “What a joy and comfort to know that when uncertainty and change surrounds us, our hope, faith and future remain steadfast and certain because of the faithfulness of Him who called us! Our vision and focus for 2012 is the same as our previous 3 years…’to fulfill the great commission by being a gospel-centred community of believers, that delight in the sovereignty of God, that boast in the cross of Christ, and that live by his grace and for his glory.’ We believe that this vision of being a gospel-centred community will find its ultimate expression in us being committed to at least  3 lifestyle priorities: (1) A commitment to the message (content) of the gospel, (2) A commitment to the members (community) of the gospel,  and (3) A commitment  to the mission (cause) of the gospel. It is our desire and prayer that all 3 of these aspects of the gospel would continue to advance and bear fruit as we co-labour with Jesus in building His church.”   Verlede jaar was vir hulle ‘n wonderlike jaar van groei en ontwikkeling en tut dusvêr lyk dit asof hulle steeds in dieselfde rigting beweeg.  Hulle begin van 19 Feb af nou ook aanddienste!   “We are amazed and humbled by what God has done.” sê Greg.  “May the Lord continue to bless our gospel (church) partnerships as He brings to completion the good work that he has already begun. By His grace, for His Glory!”

Somerstrand behandel hierdie kwartaal die boek aan die Filippense onder die titel:  Die Gees van Christus verander ons gemeente…”  Hul Bybelskool (www.bybelskool.com) fokus juis ook op Paulus se briewe uit die gevangenes, asook sy pastorale briewe.

PE Oos Gemeente het verlede jaar die Here se sorg op ‘n besondere manier beleef.  Hulle bid weekliks vir herlewing– getrou tree hulle elke week in vir spesifieke sake.

In De Duin is 2012 die Jaar van Omgee.  Hulle sien uit na alles wat daarmee saamgaan en sê, in lyn met hul fokus vanjaar, groete vir almal in die Ring!

Hoewel ons hierdie rondte geen spesifieke nuus het van Moeder, Anchor of Hope, Kensington en Parkheuwel nie, weet ons dat hulle ook getrou besig is om kruike uit te pak, in die verwagting dat die Gees ons almal vanjaar gaan verras!

Ons as Ring sien natuurlik ook nog uit na die ontwikkeling van die projekte wat ons verlede jaar ontvang het.  Ons sal julle DV op hoogte hou!

Neem asb ook vrymoedigheid om enige nuus te stuur aan rethievanniekerk@gmail.com.  Versprei asb die nuusbrief aan jul netwerke en plaas op jul kennisgewingborde!  Ons is saam deel van die Liggaam van Christus.  Saam werk ons in dieselfde Koninkryk, tot eer van God.

Kom ons dra mekaar vanjaar in ons gebede!  Ons bid dat die Gees ons sal lei, dat ons liefde sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat ons die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom.  Dan sal ons onberispelik en sonder blaam wees op die dag wanneer Christus kom en deur Jesus Christus geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer!

 

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.