Nie ‘n gewone man nie – kleingroepmateriaal 25-31 Augustus (Joh 6)

Omgee gesprekke

Gee terugvoer oor die gesprekke wat julle twee-twee die week gehad het, soos julle die vorige keer afgespreek het.

Gesels met mekaar oor ’n ervaring van God se voorsiening wat jy of iemand ná aan jou gehad het.  Wat het dit vir jou beteken?

Bybel lees

Die Storie gaan voort met die verhale van Jesus se bediening soos ons dit vind in Matteus 5-7;9 en 14, Markus 4-6, Lukas 10;15 en Johannes 6 – onder andere ’n hele paar gelykenisse (bv. Die Saaier, die Drieling van die Verlore Skaap, die Verlore Silwermuntstukke, die Verlore Seun), die opsomming van die wet in die twee liefdesgebooie, die Barmhartige Samaritaan, die Bergpredikasie, die Onse Vader, die stilmaak van die storm op die see, die bevryding van Legio, die genesing van die vrou met bloedvloeiing, asook die twee blinde mans en iemand met ’n bose gees, die grusame dood van Johannes die Doper, die vermeerdering van die brood en verskeie gesprekke met die dissipels.  Watter verhaal het die meeste tot jou gespreek?  Hoekom?  Wat beteken dit vir jou?

Lees Johannes 6:1-15 (die vermeerdering van die brood) en deel met mekaar wat julle daarin tref.

Gesels dan verder oor 2 of 3 van hierdie vrae wat uit Die Storie kom.

  1. Hoekom het Jesus gelykenisse gebruik om mense te leer?
  2. Wat kan jy uit Jesus se gelykenisse leer wat jy in jou eie lewe kan gebruik?
  3. As jy Jesus se preek gehoor het, wat dink jy sou jy gedoen het?  Sou hy Hom gevolg het?
  4. Hoekom het Jesus se leringe sommige godsdienstige leiers gepla?
  5. Jesus het verduidelik dat Hy die “Brood van die lewe” is – die bron van kos en tevredenheid.  Wat kan jy doen om groter tevredenheid te ervaar in jou verhouding met Jesus (vgl. Joh. 6:22-40)?

Gewoontes en gebruike

Wanneer ons die Onse Vader bid, bid ons onder andere: “Gee ons vandag ons daaglikse brood”.  Gebed vir God se voorsiening is altyd inklusief.  Ons bid nie net vir ons eie brood nie, maar vir ons brood.  Gesels met mekaar oor watter brood op die oomblik in julle kring nodig is.  Bid vir mekaar sowel as vir die behoeftes.

Geseën om te seën

Die Here seën ons om te seën.  Ons het reeds gepraat oor hoe ons God se voorsiening ervaar het.  Hoe kan julle ander seën en só God se voorsiening vir hulle word?  Dink bv. daaraan dat daar diegene is wat nie brood het nie en besluit op ’n aksie dié week om óf te gaan help by ’n instansie wat barmhartigheidswerk doen, óf een van ons bedieninge te ondersteun, óf self uit te reik om te voorsien in iemand anders se behoefte wat oor jou pad kom.

     

Trackback from your site.

Leave a comment