NGK Somerstrand | 7 Januarie 2024 09:00

Volhard tot die Einde!

  “Wie tot die einde volhard sal gered word” (Matteus 24:13).

Hoe begin ons die nuwe jaar?  Hoe volhard ons tot die einde?

In Matteus 24 en 25 leer Jesus ons deur sy profetiese rede hoe om oor die toekoms te dink. Ons gaan spesifiek kyk na twee belangrike dinge wat Jesus in Matteus 25 noem.  Die een is wysheid en die ander is getrouheid. 

Verlede week se boodskap het oor wysheid gehandel.  Vandag se boodskap gaan oor getrouheid, aan die hand van die gelykenis wat Jesus oor die muntstukke in Matteus 25:14-30 vertel.

Prediker: Kobus Prinsloo

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.