Nasionale Biddag vir Dowes

NASIONALE BIDDAG VIR DOWES – 2 September 2012

Doofheid is ’n onderskatte gestremdheid. Dowes se grootste probleem  is kommunikasie. Helen Keller het gesê: Dowes is afgesny van mense en Blindes van dinge. Elke woord wat ’n dowe persoon ken, moes hy of sy aanleer. ’n Volwasse horende persoon het ’n natuurlike woordeskat van meer as 8000 woorde, terwyl ’n dowe persoon ’n woordeskat van 2000 of minder woorde het. 

Die taal , kultuur en verwysingsraamwerk van die Dowes verskil aansienlik van die van horende mense. Daarom het die Dowes die behoefte om ook as ’n unieke bedieningsgroep bedien te word. Die Dowe is visueel ingestel, en omdat woordeskat en taalontwikkeling beperk is, moet die Boodskap eenvoudiger aangebied word.

Die Afrikaanse Bybel vir Dowes wat in 2008 in gebruik geneem is, maak wêrelde oop vir die Dowes- daar word vertel dat volwasse Dowes wat al ouma of oupa is, nou vir die eerste keer die geleentheid het om die Bybel te lees en te verstaan! Hierdie Afrikaanse Bybel is die eerste Bybel in Suid-Afrika wat spesiaal vir Dowes vertaal is, en slegs die tweede Bybel in die wêreld spesiaal vir hierdie groep.

Daar is 410 000 Dowes in SA, waarvan net meer as 4000 toegang het tot die Woord van God.

     

Trackback from your site.

Leave a comment