Skip to main content

‘n Hart soos Jesus

Aanddiensreeks 2015 Eerste kwartaal

hartpp1

 

‘n Hart soos Jesus: Om die Jesus lewe in te oefen

25.01 ‘n Hart wat luisterTienerdiens!
“Wie ore het, moet luister.” – Matteus 13:1-9

01/02 ‘n Hart wat omgee
“Here, as U wil, kan U my rein maak.” – Matteus 8:1-4

08/02 ‘n Hart wat liefhet
“Maar Ek het vir jou gebid sodat jou geloof nie sal wankel nie.” – Lukas 22:31-38

15/02 ‘n Hart wat betrokke raak
“En as hy hom gekry het, tel hy hom met blydskap op sy skouers.” – Lukas 15:1-7

22/02 ‘n Hart wat hoop
“Hy was nog ver weg, toe het sy pa hom al gesien.” – Lukas 15:11-32

01/03 ‘n Hart wat eerlik is (Nagmaal)
“Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.” – Johannes 8:31-38

08/03 ‘n Hart wat verstaan
“Het jy My werklik lief, meer as hulle?” – Johannes 21:15-19

15/03 ‘n Hart wat gefokus is
“Een van julle sal My verraai.” – Johannes 13:21-38

22/03 ‘n Hart wat volhard
“Die Here jou God moet jy aanbid en Hóm alleen dien.” – Matteus 4:1-11

29/03 ‘n Hart wat God aanbid
“Wie in My bly en Ek in hom, hy dra baie vrug.” – Johannes 15:1-8

(Gebaseer op Just Like Jesus: A Heart like His van Max Lucado.  Thomas Nelson: Nashville, 2003.)

Services are translated into English and transmitted on 98FM within the building.

'n Hart soos Jesus, aanddiens, preekreeks

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.