‘n Hart soos Jesus

Aanddiensreeks 2015 Eerste kwartaal

hartpp1

 

‘n Hart soos Jesus: Om die Jesus lewe in te oefen

25.01 ‘n Hart wat luisterTienerdiens!
“Wie ore het, moet luister.” – Matteus 13:1-9

01/02 ‘n Hart wat omgee
“Here, as U wil, kan U my rein maak.” – Matteus 8:1-4

08/02 ‘n Hart wat liefhet
“Maar Ek het vir jou gebid sodat jou geloof nie sal wankel nie.” – Lukas 22:31-38

15/02 ‘n Hart wat betrokke raak
“En as hy hom gekry het, tel hy hom met blydskap op sy skouers.” – Lukas 15:1-7

22/02 ‘n Hart wat hoop
“Hy was nog ver weg, toe het sy pa hom al gesien.” – Lukas 15:11-32

01/03 ‘n Hart wat eerlik is (Nagmaal)
“Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.” – Johannes 8:31-38

08/03 ‘n Hart wat verstaan
“Het jy My werklik lief, meer as hulle?” – Johannes 21:15-19

15/03 ‘n Hart wat gefokus is
“Een van julle sal My verraai.” – Johannes 13:21-38

22/03 ‘n Hart wat volhard
“Die Here jou God moet jy aanbid en Hóm alleen dien.” – Matteus 4:1-11

29/03 ‘n Hart wat God aanbid
“Wie in My bly en Ek in hom, hy dra baie vrug.” – Johannes 15:1-8

(Gebaseer op Just Like Jesus: A Heart like His van Max Lucado.  Thomas Nelson: Nashville, 2003.)

Services are translated into English and transmitted on 98FM within the building.

     

Tags: , ,

Trackback from your site.

Leave a comment