Skip to main content

Markus 5:21-43 – Aanraak en aanhoor

Ons land het die laaste paar weke behoorlik gegons oor rassisme.  Een van die gevalle waaroor dit gegons het, was Gareth Cliff, wat deur M-Net as Idols beoordelaar afgedank is, omdat hy te midde van die rassisme storm gesê het mense verstaan nie vryheid van spraak nie.

Die afgelope week het Gareth Cliff met behulp van prokureur, Dali Mpofu, ‘n hofsaak teen M-Net gewen.

Hierdie foto is van Cliff en Mpofu wat uitbundig van hul oorwinning uit  die hof stap.  Alle fokus is, natuurlik, op hulle, wat pas die saak met miljoene rande gewen het.  En dan, skuins agter hulle, is daar iemand besig om in die rommel te grawe.  Byna onsigbaar.

Die man in die rommel se naam is Oscar Maile.

Dit is natuurlik ook ons Skriflesing vandag. Ekstreme kante van die sosio-ekonomiese skaal.

ONS GROET MEKAAR

ONS KOM NA GOD TOE

Flam 318 Nader tot die Here

GOD SÊ VIR ONS WELKOM

Psalm 66:16–17, 19-20
Seëngroet

ONS LOOF GOD

Lied 200 U goedheid, heer, kan ons nie peil nie (staan)
VONKK 110 Saam Wil Ons Die Here (kanon) (sit)

GOD SÊ HOE ONS SAAM MET HOM LEEF

Miga 6:8

ONS REAGEER OP WAT GOD VRA

V: Here, daar is so baie mense rondom ons,
maar ons sien die meeste van hulle nie eens raak nie.
G: Here, wees ons genadig!

V: Here, by U is die laastes eerste,
maar by ons bly hulle laaste.
G: Here, wees ons genadig!

V: Here, ons hou meer van belangrike mense
as van onbelangrike mense.
G: Here, wees ons genadig!

V: Here, ons is volslae uitverkoop
aan ’n samelewing
waarin groter altyd beter is.
G: Here, wees ons genadig!

V: Here, ons is te besig
om stil te staan
en te luister
na die sagter stemme rondom ons.
G: Here, wees ons genadig!

V: Here, ons hou van dinge
en van mense
en selfs van kerke
wat blink.
G: Here, wees ons genadig!

V: Here, help ons om méér mense raak te sien,
veral die byna onsigbares.
G: Here, wees ons genadig!

(Uit Wepener, Cas:  Soos ‘n Blom na die Son draai).

GOD SÊ DAT HY ONS LIEF HET

Psalm 103:8–13

ONS SÊ VIR GOD DANKIE

Flam 107 Die borrelliedjie (staan)

ONS SÊ ONS WIL NA GOD LUISTER

Flam 87 Maak my nou stil, Heer, ek wil na U luister

GOD PRAAT MET ONS

Markus 5:21-42

Inleiding

Mooi geluister na Skriflesing?
Gehoor van 12-jarige dogtertjie?
Jesus aan haar hand gevat,
gesê “dogtertjie, staan op”

Julle verlede week gesels oor “luister”
(ek dink hierdie week ook).

Al ervaar mense nie na julle luister?
Omdat klein?
Ouers, ouer broer?
Klein, mense sien jou nie raak, hoor nie wat sê?

Vandag Bybel vir my sê,
Jesus nie net na grootmense luister.
Jesus luister ook na klein dogtertjies,
seuntjies.

Jy kan maar met Jesus praat,
weet hy sal stip luister.

Preek

Reeks: Jesus-verhale menswaardigheid.
Vandag eintlik verhaal dogtertjie van Jaïrus – fokus luister –
oor paar weke vrou bloedvloeiing – fokus omarm –
twee hoor saam ons skrifgedeelte
gaan vanoggend hele skrifgedeelte.

Ons land laaste paar weke behoorlik gegons oor rassisme.
Baie in eredienste daaroor gepraat.

Een van gevalle, julle nou sal weet,
Gareth Cliff
deur M-Net as Idols beoordelaar afgedank,
omdat te midde rassisme storm
gesê mense verstaan nie vryheid van spraak.

Hierdie week was hofsaak,
Gareth Cliff
met behulp van prokureur, Dali Mpofu,
gewen.

Hierdie foto Cliff en Mpofu
uitbundig van oorwinning
uit hof stap.

Alle fokus, natuurlik, op hulle,
saak met miljoene rande gewen.

En dan,
skuins agter hulle,
iemand besig om in die rommel te grawe.

Byna onsigbaar.

Weet nie of fotograaf bedoel het foto ironies wees,
dalk self nie eers ou in agtergrond gesien?

Maar ek weet van myself
dat sulke mense dikwels wegsmelt in landskap.
So gefokus op die ryk oorwinnaars,
dat mense op kantlyne verdwyn.

Die man in die rommel
se naam is Oscar Maile (Ma-hie-lê),
’n hawelose man, voorheen ’n verwer,
wat sy werk verloor het
aan dwelms verslaaf is
wat rommel herwin
waarmee hy ongeveer R80 / dag maak.

Dit is natuurlik ook ons verhaal vandag.
Extreme kante van die sosio-ekonomiese skaal.

Die gesiene man,
leier in gemeenskap
wie se twaalfjarige dogtertjie waarskynlik tot haar siekte
’n lewe van welvaart en bevoorregting gelei het.

En ’n armlastige vrou
wie se 12-jaar lange siekte
haar onsigbaar gemaak het.

DIE TEMPEL SE DEURE IS OOP

As jy al ooit ’n preek oor hierdie gedeelte gehoor het
dan het jy sekerlik al baie gehoor oor reinheid en onreinheid
hoe daar in Jesus tyd wette was
lewe gereguleer,
wie in tempel mag kom,
sosiale interaksie
plek in samelewing.

En hoe hierdie vrou
weens haar siekte –
waarskynlik uitgeworpene,
geen menslike kontak
wanneer met ander kontak,
haar onreinheid afsmeer,
nie in tempel mag kom,
per implikasie beperk in haar aanbidding.

Maar kom vergeet oomblik haar onreinheid,
kyk wat Jesus doen.

Begin paar verse terug,
waar Jesus in Gerasa aankom.
Nie-Joodse gebied.
Onrein.

wil voorkom,
Jesus na begraafplaas gaan.

Onrein!

Dan kom onrein man na Jesus –
besetene,
tussen grafte woon.

In stede van ignoreer,
Jesus jaag geeste uit hom uit.
Na wat?
Varke!
Onrein!

Dan kom vrou bloedvloeiing ly,
raak aan Jesus.

In stede van teregwys
onverwagse,
skokkende woorde:
Dogter,
jou geloof het jou gered.

Maar gaan verder!

Terwyl hy staan en hanna-hanna met onbelangrike
pariah vrou,
die ryk,
belangrike man
se kind dood.
Jesus gaan na haar huis…
en… let op…
raak aan haar lyk.
Onrein!

Konsekwent Jesus bediening.

Wet onderhou,
gesê nie gekom wet ongeldig / ongedaan (Matt. 5) te maak.
Maar aanmekaar,
aanhoudend,
reinheidswette oortree.

In proses
tempel deure oopgemaak,
die goed verhoed mense God kan aanbid,
welkom kan wees by God,
tussen mense en God staan
weggeneem.

Nie om dowe neute
met sterwe
voorhangsel tempel geskeur.

In Jesus sien ons
God heiligheid
nie statiese ding
maar aktiewe krag
wat versprei
en onheiligheid uitwis
sodat mense die lewe-gewende krag
van die evangelie kan ontvang.

As tradisionele Joodse siening was
mense heiligheid bekom
deur af te skei van bedreigende kragte van onreinheid
dan Markus (deur hele boek)
alternatief:
dat onreinheid oorkom
deur heelheid te versprei.

Marcus Borg:
Die politiek van onreinheid
word vervang
met politiek van deernis.

Jesus verbreking van reinheidwette
sê vir ons dat welkom is by God
dat tot God mag nader,
dat deernis
en heelheid
baie magtiger is
as enige “klad” ons mag sien of voel.

AANRAAK EN AANHOOR

Tweede ding so treffend hierdie verhaal –
aansluit by reinheid –
is rol van aanraking
en luister.

Vrou raak Jesus kleed,
word gesond.

Jesus kon daar laat!
Immers haastig!
Prominente godsdienste leier by hom,
dringende nood.

Maar stop.
Vra wie.
dring aan op persoonlike kontak.

Sien die onsigbare vrou –
dit kon regkry tussen skare deur
tot by hom te kom
hom aanraak
sonder enige iemand haar sien!

En LUISTER na haar.

Onthou,
sy is nou reeds genees!

Maar Jesus kyk haar in die oë,
luister na haar verhaal,
trek haar in verhouding in.

en noem haar…
Dogter.

Kan sien hoe omvattend hierdie vrou genesing?
Is hoekom Bybel sê “gered”
eerder as genees.

Kontras vrou en Jaïrus dogtertjie –
lg. man vir haar intreek.
Vrou alleen
geen man kan intree,
beskerm –
in haar samelewing lewensbelangrik.

Jesus noem:
dogter.

weer deel van gemeenskap
familie
in eer herstel
voorbeeld in geloof

en dan gaan na Jaïrus huis
en baie interessant, voel eintlik half vreemd vir Jesus tyd –
ma kom by.

Nou weereens:
kon mos dogtertjie van afstand af genees!
Toe Jaïrus by hom gekom al!
Maar Jesus gaan in haar kamer in
raak haar aan
spreek haar aan.

Vroeër vandeesweek
het iemand in Vancouver vertel
iets op trein sien afspeel.

’n Ses voet vyf man
duidelik óf hoog op dwelms
of (en?) geestesversteuring
baie aggressief
vloek, skreeu.

Almal bang.
Een wildvreemde tannie – 70 jaar oud –
hand uitgesteek
sy hand styf vasgehou
totdat hy gekalmeer.
in stilte by hom bly sit
terwyl hy met trane in sy oë
haar hand vasgehou.

Dink dit Jesus optrede vanoggend Skriflesing
sê vir ons twee goed.

Eerstens oor eie waarde:
God ook by ons stilstaan
na waarde ag
raaksien
luister.

Maar tweedens
kan hierdie verhaal ons dalk help
om mense raak te sien
– die dogtertjies
of die mense wat in rommel grawe
die vreemdeling op die trein –
en liefde te beliggaam.

In oë te kyk
aan te raak wanneer gepas is
luister
“sit”.

SELFSORG EN DIE STRYD OM HEELHEID

Derde ding interessant – vreemd! – hierdie verhaal
rol wat vrou in eie genesing speel.

Sy neem inisiatief.
Sy vra nie genesing.

Om waarheid te sê
oortree sosiale kodes
waarskynlik selfs godsdienste wette
om genesing te bekom.

Jesus: haar geloof het haar gered.

Dalk gebeur te dikwels
ons terugsit
dink ander moet ons red
iemand anders vir ons intree
namens ons optree.

Verhaal vrou bloedvloeiing
beklemtoon haar waardigheid.
Sy is assertief / self-geldend
dapper
en eerlik.

Hierdie verhale
daag ons uit
nie net verantwoordelikheid te neem vir ander –
soos Jaïrus gedoen vir dogter –
maar ook verantwoordelikheid te neem vir self.
Sien gereeld in Markus.
Jesus werk op kragtige manier.
Maar Jesus sluit mense in by sy werk,
deelnemende krag.

Frances Gench stel dit aangrypend:

May the example of Jesus’ empowering ministry shape our efforts to empower others in their own struggles for healing and wholeness. And may the example of this woman rouse us from our own despair and dependency to take responsibility for ourselves, to act courageously in our own behalf, to embrace the power of God that Jesus exercises on our behalf, and to claim our voices and full personhood in Christ.

DEALING WITH INTERRUPTIONS

En as ons dit kan regkry,
dan gou vinnig nog ’n laaste saak:
Onderbrekings.

Hierdie nie naastenby die enigste keer
Jesus onderbreek in sy werk.

Maar Jesus laat toe dat ’n naamlose
hawelose vrou
sy missie met ’n prominente
godsdienste leier
onderbreek.

Jesus se medelye diskrimineer nie
is universeel.

Nouwen:
Lewe lank gekla dat werk aanmekaar onderbreek word
totdat besef:
onderbrekings is my werk.

Is natuurlik net wanneer ook na self kyk
seker maak tyd rus
seker maak kantlyne in program
wat onderbreek kan word.

Luister
ander raak te sien,
beteken dikwels baie prakties
gewilligheid onderbreek te word.

In 1999
ek met bus van Worcester
tot in Harare.
By vriendin in Chivo gaan kuier
vanwaar huisbesoek
hele suide Zimbabwe.

Onder ander een dag na Copota School of the Blind, Masvingo.

Kan nie meer onthou waarom –
sy op een of ander missie.

Eerste dag nuwe skooljaar,
almal hardloop heen en weer
alles aan gang kry.

Ek en vriendin se tannie
op stoep gesit wag
terwyl vriendin iewers anders heen gery
een of anders iets gaan oplaai.

Skoolhoof verbygekom,
gesê na kantoor kom.

Ons gaan sit,
gesê asb. nie dat ons hom uit werk hou,
weet besige dag,
baie te doen –
hy kan rustig voortgaan.

Hy half geskok gekyk,
gesê nee, kan mos nie so wees nie.

Mense altyd belangriker as dinge,
altyd genoeg tyd vir mense.

Voortgegaan vertel van skool se werk,
uitdagings…

en na lang gesprek,
gestop,
gesê:
Mufundise, now you pray for us.

Daardie dag twee goed geleer:
Daar is altyd genoeg tyd vir mense.
Wanneer iemand vertel,
dan moet jy luister,
want jy gaan nou-nou moet bid.

ONS VRA GOD OM ONS TE HELP

GOD STUUR ONS

ONS VERBIND ONSSELF AAN GOD SE OPDRAG

ONS REAGEER OP GOD SE WOORD

Lied 284 Laat, Heer, u vrede deur my vloei (staan)

GOD STUUR ONS MET SY SEËN

Mag ons Jesus se
genesende aanraking
bemagtigende teenwoordigheid
en omvattende genade
ken,
te midde van ons eie desperate omstandighede.

Mag hierdie belewenis
vir ons geloof
en ’n stem gee.

ons herstel
tot gemeenskap
en heelheid.

ons opwek tot nuwe lewe.

En mag Jesus se tasbare
bemagtigende
en geduldige deernis
ons eie lewens vorm
in ooreenstemming met sy lewe.
Amen

May we know Jesus’ healing touch,
his empowering presence,
and his indiscriminate mercy
in the midst of our own desperate realities,
summoning our faith and our voice
restoring us to wholeness and community
and raising is to new life.

And may Jesus’ tangible
empowering
and patient compassion
shape our own daily ministries
in conformity to his own.

ONS GAAN MET GOD SE SEËN

Lied 533 Stuur ons Here (koor is voorsangers)

bloedvloeiing, Jaïrus, Markus 5, menswaardigheid, preek

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.