Luisterblad Rut 3 – 29 Julie tot 4 Aug

SAAM-LUISTER

Ingenooi deur God:

Het jy al ooit iemand in jou lewe gehad wat dit hul besigheid gemaak het om na jou welstand om te sien, al was dit nie hul verantwoordelikheid nie?  Of dalk het iemand beter na jou gekyk as wat van hulle verwag is?  Vertel vir mekaar daarvan.

Ingaan in God se tyd:

Bid saam en vra die Here om met julle te praat.

Luister na God se Woord: 

Lees Rut 3.

Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer:  wat staan vir jou uit, wat raak jou, wat ontwrig jou of daag jou uit?

Luister na mekaar: 

Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.   Wat het jou getref?  Wat het jou ontwrig of uitgedaag?

Luister na ander en die tye: 

Weggesteek in die verhaal van Rut is ’n groot woord – een van daardie wat niemand regtig weet hoe om te vertaal nie.  “Hesed” word vertaal met verbondstrou, toewyding, getrouheid, liefde.   In Engels praat mense van kindness, mercy, loyalty, loving-kindness, loyal, steadfast, unfailing love.  Hierdie woorde raak sekerlik aan die betekenis van hesed, maar kan nie regtig daaraan reg laat geskied nie.   Hesed is die liefde-vir-jou-naaste leefstyl wat God se wil vir ons lewens opsom.  Dis aktiewe, selflose, opofferende omgee, teen ons natuur in.  Waar in die (hele) verhaal van Rut sien julle hesed in aksie?

Luister weer na God se Woord: 

Tydens die oesfees het almal God as die Voorsiener gedank. Waarvoor wil jy vandag die Here dank?

Fokus op wat God nou doen: 

Katharine D. Sakenfeld sê dat die boek Rut vir ons ’n kykie gee op hoe die wêreld lyk wat God wil hê, hoe die koninkryk van God prakties uitgeleef word.  Sy sê:

  It is a human community

  in which the marginalized

    has dared to insist upon full participation,

  in which the one in the center

    has reached out beyond societal norms

      to include the marginalized. 

  It is a community

    in which children are celebrated

    and the elderly are attentively cared for. 

  It is a community  

    in which all are fed,

  a community

    in which joy is the dominant note. 

Thus the story offers a memory of the future, a vision of future hope couched in the form of a story of the past.

Kyk na die verskillende kenmerke wat sy noem.  Waar sien julle dit in die verhaal van Rut?  Hoe kan elkeen van julle op elkeen van hierdie gebiede prakties hesed bewys, sodat al die aspekte ook al meer deel van ons wêreld raak?

Antwoord met ons lewe: 

Bid saam en reageer op wat julle uit die Woord gehoor het.

FAMILIE-LEWE

Rus: 

Het een van julle al ooit iemand in jou lewe gehad wat dit hul besigheid gemaak het om na jou te kyk, al was dit nie hulle werk nie?  Vertel vir mekaar daarvan.

Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

Hoor: 

Lees Rut 3 saam.

Leef: 

Noem al die voorbeelde wat ons in Rut se verhaal sien van mense wat vir ander mense omgee of sorg.  Hoe kan julle hulle voorbeeld volg?

PERSOONLIKE LUISTER

Stop:

Ons lees hierdie week van die oesfees, waar almal God as Voorsiener gedank het.  Spandeer genoeg tyd en dank God vir sy voorsiening in jou lewe.  Probeer om elke dag hierdie week op die ou end te reflekteer oor jou dag en vir God dankie te sê.

Neem Waar: 

Lees hierdie week Rut 3 in jou stiltetyd.  Lees die verhaal rustig deur.  Wat tref jou?  Met watter dele van die verhaal identifiseer jy hierdie week en hoekom?  Is God besig om deur dit met jou te praat?

Luister: 

Dink na oor jou lewe.  Die verhaal van Rut is ’n verhaal van mense wat oorvloedig getrou en vrygewig is.  Hoe kan jy hul voorbeeld volg? Praat met God daaroor.

 

bybelstudie, bybelstudiemateriaal, Huisgodsdiens, Kleingroepe, kleingroepmateriaal, rut, selmateriaal, stiltetyd

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.