Luisterblad 8 tot 14 Augustus 2016

Jy kan hierdie week se Stiltetyd-, Kleingroep- en Huisgodsdiensmateriaal hier aflaai.

Of druk “Continue Reading” om alles hier te lees:

PERSOONLIKE LUISTERTYD

STOP:

Probeer om werklik stil te word en jou ge-dagtes op God te fokus.  Haal diep asem.  Laat elke uitasem oorgee wees.  Laat elke inasem ’n gebed wees:  “Kom, Here Jesus.”

NEEM WAAR: 

Lees Psalm 80 biddend, asof dit jou eie gebed is.  Wees bewus van jou eie gedagtes en emosies terwyl jy die Psalm biddend lees:  watter   dele wil jy graag bid; watter dele wil jy oorslaan?  Waaraan dink jy by die gedeeltes wat jy graag wil bid?  En die wat jy wil oorslaan?

LUISTER:

Waarvan word jy bewus terwyl jy hierdie Psalm bid?  Spreek dit tot ’n spesifieke situasie?  Dink na oor wat God daardeur vir jou wil sê.  Skryf jou ge-dagtes in jou joernaal en praat met God oor jou gewaarwordinge.

SAAM-LUISTER

Ingenooi deur God:

Vertel vir mekaar wat tans in jul lewens aangaan.

Ingaan in God se tyd:

Laat iemand Psalm 80 biddend voorlees.

Luister na God se Woord: 

Lees Jesaja 5:1-7. Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer:  wat staan vir jou uit, wat raak jou?

Luister na mekaar: 

Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.

Luister na ander en die tye: 

Jesaja 5:1-7 is ’n pragtige liefdeslied.  (Dalk wil julle dit weer lees, dié keer as ’n liefdeslied?)  Lees ons die teks anders as dit ’n liefdeslied is?  Hoe?  Hoe dink julle het die “Boer” gevoel toe die wingerd nie die verwagte oes oplewer nie?

Kyk ook weer wat die oes is wat die Boer verwag het – en wat die suur druiwe was (v7).  Chris skryf in die uitgebreide stiltetyd-materiaal:  Let op hoe die suur druiwe net met een ding verbind word, die onreg wat in die samelewing plaasvind.  Dit is ’n noodsaaklike boodskap vir ons – daar kan baie goeie dinge in ’n gemeenskap of ’n land wees, lofwaardige dinge, maar as die reg nie in stand gehou word nie – en baie spesifiek die reg van verontregtes (5:7) – is die dood in die pot.  Wat is die onreg wat julle in ons wêreld raaksien?

There may be times when we are powerless to prevent injustice, but there must never be a time when we fail to protest (Elie Wiesel).  Stem julle saam met hierdie aanhaling?  Watter verskil maak protes as die onreg nie verander nie?  Hoe kan ons teen onreg opstaan, selfs wanneer ons oorweldig voel?

Luister weer na God se Woord: 

Wat dink julle verwag God van ons, prakties en konkreet, binne die realiteit van ons eie leefwêreld?  Wat verwag God van ons ten opsigte van:

  • Armoede, rykdom, gierigheid en uitbuiting
  • Geweld
  • Reg en geregtigheid?

Lees Johannes 15:5.  Hoe kan ons Jesaja 5:1-7 anders, dieper lees, wanneer ons dit saam met Johannes 15:5 lees?

Fokus op wat God nou doen: 

In die lig van jul gesprek oor die teks, wat is die “suur druiwe” in ons lewens vandag?  Wat vra God van vandag van ons?

Antwoord met ons lewe: 

Bid saam.  Reageer op wat julle uit die Woord gehoor het.  Bid ook vir mekaar.  Dink veral aan die goed wat julle heel aan die begin met mekaar gedeel het.

FAMILIE-LUISTER

RUS : 

Vertel vir mekaar van goed waaraan julle baie hard werk.  Is jy altyd suksesvol? Hoe voel dit vir jou as jy ten spyte van harde werk misluk?  Vertel vir mekaar van ’n keer wat jy baie hard gewerk het, maar die resultaat nie aan jou verwagtinge voldoen het nie.

Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR: 

Lees Jesaja 5:1-7 terwyl julle druiwe eet.  Gesels oor die verskil tussen soet en suur druiwe.  Verduidelik dat dit vir God soos soet druiwe is wanneer ons reg doen.

LEEF: 

Die onreg waaraan kinders die meeste blootgestel word, is bullies.  Gesels oor die verskillende maniere waarop mense geboelie kan word.

Hoe reageer ons gewoonlik wanneer iemand geboelie word?  Ons is meestal omstanders.  God wil hê ons moenie net omstanders wees nie, maar opstanders – mense wat opstaan vir ander.  Gesels oor hoe jy op ’n veilige manier kan opstaan vir iemand wat geboelie word (bv. wanneer kinders lelike goed van ’n ander kind sê).

Bid en vra dat God julle sal help om opstanders te wees.

 

     

Tags: , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment