Skip to main content

Luisterblad – 8-14 Oktober 2018

SAAM-LUISTER

Ingenooi deur God: Vertel julle geloof-stories vir mekaar.  Was jou familie gelowig?  Jou grootouers?  Wie is die mense wat vir jou vertel het van God?

Ingaan in God se tyd: Bid saam en dank God vir die mense wat julle “ingelyf” het in die geloof.

Luister na God se Woord:  Lees Josua 24:1-15.

Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer:  wat staan vir jou uit, wat raak jou, wat ontwrig jou of daag jou uit?

Luister na mekaar:  Kyk na al die kere wat God vir Israel gesorg het.  Dink terug aan die verskillende stories – spesifiek die Israeliete se optrede terwyl die dinge gebeur het.  Dit lyk asof hulle dikwels, terwyl God besig was om vir hulle te sorg, ontevrede was of gedink het God het hulle verlaat!  Kan julle aan sulke voorbeelde in die verhale wat Josua noem, dink?

Verbeel jou dat jy een van die Israeliete is wat na Josua luister.  Hoe voel jy as jy so herinner word aan Israel se storie?

Hoekom, dink jy, herinner God Israel eers aan hulle storie          vóórdat hy hulle voor ’n keuse stel?

Luister na ander en die tye:   As jy aan jou eie lewe dink, kan jy ook dink aan tye wat dit vir jou gelyk het asof God jou vergeet het, of wat jy ontevrede was, maar as jy nou terugkyk, kan jy sien dat dit deel was van God se sorg?  Vertel vir mekaar daarvan.

Kyk na al die mense wat ’n rol gespeel het in die vorming van Israel se geloofstorie.  Hoe belangrik is ander mense in die vorming van ons geloofstories?

Let veral op hoe die storie van geslag tot geslag oorgedra word.  Hoe is jou storie oor geslagte aan jou oorgedra?  Wat doen jy om hierdie storie aan volgende geslagte oor te dra?

Luister weer na die Woord: Kyk weer na verse 14-15.  Aan die einde van die storie word die volk voor ’n keuse geplaas.

Kyk weer na vers 14.  Wat presies word van hulle gevra?  Wat beteken dit, prakties?  Wat sou dit vandag vir ons beteken?

Josua se woorde aan die einde van vers 15 is treffend.  Hoe kan hy met soveel selfvertroue namens sy familie praat?  Watter rol speel sy helder verklaring in die res van die volk se keuse, dink julle?

Fokus op wat God nou doen:   Wat vra God nou van jou?   Hoe gaan jy reageer?

Antwoord met ons lewe:   Bid saam en reageer op wat julle uit die Woord gehoor het.

FAMILIE-LUISTER

Rus:  Ouers vertel julle geloofstories.  Vertel hoe julle geloof geleer het, by wie julle dit geleer het.  Vertel van kerk uit julle kinderdae.  Vertel van jul ouers en grootouers se geloof.

Hoor:  Lees Josua 24:14-15.

Leef:  Gesels saam oor die keuse waarvoor die volk gestel is.  Dit is ook ’n keuse wat julle as gesin moet maak.  Hoe sal daardie keuse vir julle lyk?  Besluit saam wat julle keuse gaan wees.  As julle wil, kan julle ’n plakkaat maak wat sê dat julle die Here gaan dien.

PERSOONLIKE LUISTER

Stop: Word rustig.  Dink na oor die pad wat die Here met jou gestap het.  Besluit self hoe ver terug jy wil gaan:  van jou kinderdae af, of dalk vanjaar, of dalk net die afgelope maand of twee?  Blaai deur jou joernaal en word bewus van jou storie saam met God.

Neem Waar:  Lees hierdie week Josua 24:1-15 in jou stiltetyd.  Wat tref jou?  Wat ruk jou?  Hoe is God besig om hierdeur met jou te praat?

Luister:  Kyk hoe Josua die volk herinner aan hul storie saam met God.  Praat met God oor die pad wat hy met jou stap.  Waarheen is God op pad met jou?

 

 

Huisgodsdiens, Josua, josua 24, kleingroepmateriaal, selmateriaal, stiltetyd

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.