Luisterblad – 5-11 November 2018

SAAM-LUISTER

Ingenooi deur God: Vertel vir mekaar waarvoor julle hierdie week spesiaal dankbaar is.

Ingaan in God se tyd: Bid ’n paar gebede van danksegging.

Luister na God se Woord:  Lees Lukas 15:25-32.  Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer:  wat staan vir jou uit, wat raak jou, wat ontwrig jou of daag jou uit?

Luister na mekaar:  Vertel vir mekaar wat julle getref het in die gedeelte.

Luister na ander en die tye:   Sondagoggend is ons jaarlikse Dankofferfees.  Hoe verstaan julle die idee van dankoffers:  hoekom gee ons dankoffers, watter rol speel dit in ons geestelike lewe, hoeveel moet ’n mens gee, ens.?

Hoe help die woord “rentmeesterskap” jou om te dink oor dankoffers?  Watter gedagte maak vir jou die meeste sin:  dié van rentmeesterskap, of van “dank”-offers?

Luister weer na die Woord: Dink aan die teks as ’n venster op God.  Wat sê die teks van wie en hoe God is?  Hoe leer jy vir God ken uit die teks?

Dink aan die teks as ’n spieël wat vir jou opgehou word.  Wat sê die teks oor jou?  Waarop laat dit God se lig val?  Wat leer jy van jouself?

Fokus op wat God nou doen:   Dink aan die teks as ’n deur waardeur jy kan gaan.  Watter reaksie vra die teks van jou?  Wat moet jy doen?

Antwoord met ons lewe:   Bid vir mekaar vir wysheid.  As daar ’n spesifieke saak is waarvoor iemand wysheid soek, bid spesifiek daarvoor.

FAMILIE-LEWE

Rus:  Maak hierdie week elke dag ’n lys van goed waarvoor julle dankbaar is en sê vir God dankie daarvoor.

Hoor:  Gesels hierdie week oor dankoffers.  God maak alles, so alles is God s’n.  Ook ons.  Ons is dankbaar omdat God alles gemaak het.  Hy het vir ons so baie gegee dat ons vir hom wil teruggee.

Ons gee vir God omdat ons hom lief het.  Ons wys ook vir God dat ons hom lief het deur kerk toe te gaan, met hom te gesels in gebed en deur goed te doen aan ander.  Ons gee ons dankoffer by die kerk, sodat die kerk die dinge kan doen wat God wil hê.  Dit help die kerk om mense van God te leer en om mense te help.

Meer inligting en idees hier.

Leef:  Versier saam dankofferkoevertjies.  Besluit hoeveel julle in die koevertjies gaan sit en bring dit Sondagoggend vir ons spesiale Dankofferfees.

PERSOONLIKE LUISTER

Stop: Word rustig.  Maak ‘’n lys van dinge waarvoor jy dankbaar is.  Neem genoeg tyd om werklik in diepte hieraan te dink. Dank God vir elkeen van hierdie dinge.

Neem Waar:  Lees hierdie week Lukas 15:25-32 in jou stiltetyd.  Wat tref jou?  Wat ruk jou?  Hoe is God besig om hierdeur met jou te praat?

Luister:  Kyk weer na die lys van goed waarvoor jy dankbaar is.  Hoe kan jy elkeen van daardie goed aan God teruggee, aan hom wy?  Gesels met God oor jou toewyding.

 

Huisgodsdiens, huisgodsdiensmateriaal, kleingroep, kleingroepmateriaal, selmateriaal, stiltetyd

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.