Skip to main content

Luisterblad 25 tot 31 Julie 2016

Die Luisterblad bevat riglyne vir persoonlike stiltetyd, kleingroepmateriaal en huisgodsdiensmateriaal.  Ons werk vooruit na die volgende Sondag se familiediens.  Volgende week is egter Sendingweek, terwyl die Luisterblad steeds fokus op die RCL.  (Laai die volledige pdf-dokument hier af om makliker te druk.)

PERSOONLIKE LUISTERTYD

STOP:

Word rustig, fokus jou gedagtes op God.  Vra vir God om met jou te praat.  Dink dan na oor die  afgelope 24 uur:  waar het jy liefde beleef, of ervaar dat jy behoort?

NEEM WAAR: 

Lees hierdie week Kolossense 3:1-11; Hosea 11:1-11; Psalm 107:1-9, 43; Lukas 12:13-21 in jou stiltetyd.  As ’n spesifieke teks vir jou uitstaan, staan vir die res van die week daarby stil.

Lees telkens die teksgedeelte rustig deur.  Watter woord of frase staan vir jou uit?

LUISTER:

Wanneer jy ’n tydjie stilgestaan het by die woord of frase, dink verder na:  Wat doen dit aan jou, wat sê dit vir jou?  Spreek dit tot ’n spesifieke situasie?  Fokus op die insigte en gedagtes wat by jou opkom. Dink na oor wat God daardeur vir jou wil sê.

As jy ekstra hulpmiddels verlang, kan jy die stiltetyd-boekie met materiaal van Chris se Bybelskool aflaai. Jy kan ook die vrae onder die kleingroepmateriaal oordink.

Skryf jou gedagtes in jou joernaal, sodat jy oor tyd kan agterkom hoe die Here besig is om jou te begelei rondom herhalende insigte en ingewings.

 

SAAM-LUISTER

Ingenooi deur God:

Vertel vir mekaar wat tans in jul lewens aangaan.

Ingaan in God se tyd:

Laat iemand Psalm 107:1-9, 43 biddend voorlees.

Luister na God se Woord: 

Lees Kolossense 3:1-11.

Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer:  wat staan vir jou uit, wat raak jou?

Luister na mekaar: 

Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.

Luister na ander en die tye: 

Die Heidelbergse Kategismus (Sondag 19) vra watter nut dit vir ons het dat Jesus aan God se regterhand sit (v1) en antwoord:  “dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar.”  Karl Barth praat na die Tweede Wêreldoorlog hieroor, in ’n tyd waar mense weer van vooraf moes leer lag.  Te midde van die puin sê Bart:  “Die eerste en laaste ding wat ’n mens kan en moet sê oor ons eie lewens en oor die wêreld… is dat Jesus sit aan die regterhand van God!”  (Kyk weer na Kol. 3:1-4.)  Wat beteken hierdie verse in Kolossense, die HK en Barth se woorde prakties?  Hoe strook dit met jou ervaring, al dan nie?

Dirkie Smit sê ’n mens kan die “strewe na die dinge daarbo” maklik té geestelik verstaan, sodat ons vergeet van die alledaagse lewe.  Dit is egter juis ons denke oor die hemelse dinge wat ons nuut laat dink oor die alledaagse dinge.  Christene hou rekening met die  realiteit van die sondige wêreld.  Terselfdertyd hou Christene ook rekening met die onsigbare werklikheid, met die krag van God.  Ons is nie tevrede met die sondige wêreld waarin ons leef nie, berus nie in onversoendheid, onvrede, hopelose situasies, haat nie.   Ons hou rekening met Christus.  Hoe werk hierdie “Christelike realisme” in jou lewe? Hoe vorm die dinge daarbo jou aardse realiteit?

In die kerk word verskillende, uiteenlopende mense saamverbind  as nuwe mense wat nie meer leef volgens die onderlinge spanne en verskille van die verlede nie:

  • “Griek of Jood” impliseer nasionale of volksverskille.
  • “Besny of nie” is godsdienstige verskille
  • “slaaf of vry” is sosiale of maatskaplike onderskeidings
  • “anderstalig / onbeskaaf” is die mees onbeskaafde van die barbare volgens Griekse maatstawwe.

Niks hiervan mag meer in die kerk geld en tot liefdelose onderlinge gedrag lei nie.  Kyk weer na die vorige vraag en dink na:  hoe lyk hierdie “Christelike realisme” wanneer ons praat van die eenheid onder gelowiges?

Luister weer na God se Woord: 

Hoe moet hierdie nuwe, innige verbondenheid tussen gelowiges prakties en sigbaar gestalte kry?

Wat is die onmiddellike implikasies vir jou eie lewe en vir ons gemeente?

Fokus op wat God nou doen: 

Wat, dink julle, sê God vandag vir julle as selgroep?  Wat, dink julle, sê God vir ons gemeente?  Wat wil julle met julle saamneem van jul refleksie oor die Skrif?

Antwoord met ons lewe: 

Bid saam.  Reageer op wat julle uit die Woord gehoor het.  Bid ook vir mekaar.  Dink veral aan die goed wat julle heel aan die begin met mekaar gedeel het.

 

FAMILIE-LUISTER

RUS : 

Vertel vir mekaar hoe julle elkeen weet iemand wanneer iemand lief is vir jou.  Gesels oor die verskillende maniere waarop julle liefde wys.  Gesels ook oor hoe daardie liefde onbreekbaar is, hoe julle lief bly vir mekaar, al is julle kwaad, al was ’n kind stout, ens.

Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR: 

Hosea 11:1-11 is ’n heerlike teks om saam te lees as gesin.  God praat van homself as ’n ouer en van Israel as ’n kind.  Al word God kwaad, al doen Israel hoeveel verkeerde goed, God bly lief vir hulle en kan hulle nie laat gaan nie.  Julle kan lekker gesels oor dinge wat mense verkeerd doen en hoe kwaad ons vir mekaar raak, maar hoe ons ook steeds lief bly vir mekaar.  Dis ook waar van God – eintlik nog meer!  Hy bly altyd lief vir ons, maak nie saak wát nie.  Verseker mekaar van God se liefde.

Kolossense 3:1-11 praat onder andere van hoe ons leef omdat God ons lief het.  Gesels eers met mekaar oor die goed wat julle doen omdat julle mekaar lief het:  bed opmaak, gehoorsaam wees, ens.  Ontdek saam dat ons soms die regte dinge doen, omdat ons weet  dat die ander persoon wil hê ons moet dit doen en dat ons optrede hulle gelukkig sal maak.

Skryf op verskillende kaartjies die goed waarvan Kolossense praat wat ’n mens doen en wat ’n mens nié doen nie.  Skryf bv. op verskillende kaartjies:  “”vertel leuens”, “praat mooi met mense”, ens.  (Julle kan dalk ook Sorteer dan die kaartjies in twee hopies:  dinge wat ’n mens doen wanneer jy lief is vir   Jesus en dinge wat ’n mens nié doen nie wanneer jy lief is vir Jesus.

 LEEF: 

Bid saam en sê vir God dankie dat hy altyd sal lief bly vir julle.  Vra ook vir Jesus om julle te help om te leef soos mense wat lief is vir Jesus.

Volgende Sondag begin ons sendingweek.  Vind hierdie week as gesin saam uit wie al ons gemeente se sendelinge is en in watter lande hulle werk.  Bid elke dag vir ’n ander sendeling.

Save

Save

Hosea 11, Huisgodsdiens, kleingroep, kleingroepmateriaal, Kolossense 3, luister, Luisterblad, selmateriaal, stiltetyd

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.