Luisterblad 25 November tot 1 Desember

SAAM-LUISTER

Ingenooi deur God:

Dink terug aan die begin van die jaar:  Waarop het jy gehoop?  Watter van daardie hoop het waar geword?  En wat nie?

Ingaan in God se tyd:

Neem die dinge waaroor julle nou gesels het, in gebed na God toe en vra dat die Gees met julle sal praat.

Luister na God se Woord: 

Lees Habakuk 1:1-7, 2:1-4, 3:17-19.  As julle kan, kyk die Bible Project se oorsig oor Habakuk. Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer:  wat staan vir jou uit, wat raak jou, wat ontwrig jou of daag jou uit?

Luister na mekaar: 

Vertel vir mekaar wat julle getref het in die gedeelte.

Luister na ander en die tye:  

Wat is die dinge waartoe jy ook soos Habakuk tot God wil roep “Hoe lank nog?” En as jy nie net dink aan die dinge wat jouself of jou gemeenskap raak nie, maar ook aan die nood van ander gemeenskappe – in Suid-Afrika en die res van die wêreld – wat dink julle is nog alles op die “Hoe lank nog-lysie” wat by God afgelewer word?

Hoe laat die idee van klag teenoor God – lament – jou voel?  Maak dit jou ongemaklik, wil jy eerder net fokus op die positiewe, danksegging, ens.?  Of kan jy gemaklik weeklaag?  Hoekom voel jy so?  Watter godsbeeld sit agter jou emosie?

Luister weer na die Woord:

God se antwoord aan Habakuk is:  “Wag.” Hoe voel jy oor hierdie antwoord, dalk ook te midde van die dinge waaroor jy weeklaag?

Hoe reageer jy gewoonlik wanneer dit voel asof die uitkoms wegbly?

Hoe kan ons God loof te midde van onreg?  Het jy al so ’n ervaring gehad, dat jy God kon loof in baie slegte omstandighede?  Vertel vir mekaar daarvan.

Fokus op wat God nou doen:  

Volgende Sondag is die eerste Sondag van Advent – die Sondag van hoop.  Wat is hoop?  Wat help jou om aan te hou hoop?

Antwoord met ons lewe: 

Is daar iets spesifiek wat God nou van jou vra?  Bid vir die onreg wat julle bespreek het.  Bid dat die Gees julle hierdie Advent sal vul met hoop.

FAMILIE-LEWE

Gebruik van volgende Sondag af die Inkleur-Adventkalender wat hierdie Sondag by die kerk uitgedeel is. 

Rus: 

Vertel vir mekaar wat die goed is wat jou hartseer of bekommerd maak.  Dalk is daar boelies wat die lewe vanjaar vir jou swaar gemaak het – vertel vir mekaar daarvan.

Hoor: 

Lees Habakuk 1:2-3 uit “Die Bybel vir Almal”:

Habakuk het gesê: “Here, hoe lank moet ek nog bid? Hoe lank moet ek nog soebat dat U ons moet help? U luister nie na ons nie, U help ons nie teen die mense wat ons laat swaarkry nie. Hoekom wys U vir my
dat mense verkeerd doen aan ander mense? U sien hulle kry swaar
maar U doen niks. Ek sien hoe mense slegte dinge doen aan ander mense en nie reg doen aan hulle nie.

Kyk hoe eerlik Habakuk met God is oor sy probleme! Vertel vir mekaar hoe dit julle laat voel.

Leef:

Bid saam en vertel eerlik vir God hoe julle voel oor die dinge waaroor julle hartseer of bekommerd is.

PERSOONLIKE LUISTER

Stop:

Word rustig.  Wat is die sake wat op jou hart lê, waarvoor jy gereeld (wil) voorbidding doen?  Bid nou spesifiek daarvoor.

Neem Waar: 

Lees hierdie week Habakuk 1:1-7, 2:1-4, 3:17-19 in jou stiltetyd.  Wat tref jou?  Wat ruk jou?  Hoe is God besig om hierdeur met jou te praat?

Luister: 

Dink na oor die rol van hoop in jou eie lewe.  Waarop plaas jy jou hoop?  Wat help jou om aan te hou hoop?  Wat maak dat jy hoop verloor?  Bid die woorde van Habakuk 3:17-19.

 

 

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.