Skip to main content

Luisterblad 24 tot 30 Oktober 2016

PERSOONLIKE LEWE

Fokus jou gedagtes op God en vra dat die Gees in jou sal werk.

Dink aan ’n spesifieke slegte situasie in jou lewe of in die wêreld. Beskryf die situasie vir God. Deel ook jou gevoelens en gedagtes oor die situasie en betrokke mense met die Here.

Luister na die fluistering van die Gees. Kan jy bv. moontlike goeie werk sien wat God deur die situasie bring, ten spyte van die sleg? Is dit moontlik dat God die situasie kan verander van dood na lewe? Waar is God in hierdie situasie?

Deel jou hoop en vrees met God.

Lees nou Habakuk 1:1-4, 2:1-4. As ’n spesifieke woord of frase vir jou uitstaan, staan daarby stil. Wag. Luister.

Wag is ’n geestelike dissipline. Hoe gaan jy in hierdie spesifieke slegte situasie op God wag?

SAAM-LEEF

INGENOOI DEUR GOD:

Lees Habakuk 1:2-4. Vertel vir mekaar van die geweld, onreg, onderdrukking en getwis wat julle waarneem of beleef. Hoe laat dit jou voel? Wonder jy ooit waar God is binne hierdie omstandighede?

INGAAN IN GOD SE TYD:

Lees Habakuk 2:1-4. Let op die fokus wat die teks plaas op “wag”. Gee ’n paar oomblikke stilte vir elkeen om op God te wag. Wees net stil by God. Dis nie nodig dat iets gebeur nie. Ons wil gewoon die ervaring van “wag” hê.

LUISTER NA GOD SE WOORD:

Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor Habakuk 1:1-4, 2:1-4 reflekteer: wat staan vir jou uit, wat raak jou?

LUISTER NA MEKAAR:

Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks. Wat staan vir jou uit, wat raak jou, wat pla jou, wat troos jou? Die idee is dat julle lekker gesels oor die teks en die meeste tyd aan hierdie gedeelte spandeer.

LUISTER NA ANDER EN DIE TYE:

Ons leef in ’n tyd van kits-oplossings en maklike antwoorde. Ons wil pyn en onsekerheid vermy. Hierdie week se teks maak egter baie van “wag”. Wat is jou ervaring van “wag op die Here”? Hoe voel jy oor die dissipline van wag?

Is dit nie maar die lewe van geloof nie: om te leef in die tussen-in spasie (sommige praat van “liminaliteit”), tussen klag en worsteling aan die een kant en God se regte tyd (“kairos”) en belofte aan die ander kant? Dit is die land van geloof: die tussen-in land. Hoe dink en voel julle hieroor?

Glo jy regtig dat God die situasies waaroor julle aan die begin gepraat het, kan verander?

LUISTER WEER NA GOD SE WOORD:

Kyk weer na Hab. 2:4. In die Ou Vertaling lees v4b: Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. Die nuwe Direkte Vertaling lees: maar die regverdige – deur sy betroubaarheid sal hy lewe. Die vertaling spesifiseer dat dit ook vertaal kan word as “deur my betroubaarheid sal hy lewe.”

Hierdie vers het ’n sentrale rol gespeel in die Reformasie. Dit speel ook ’n belangrike rol in die Nuwe Testament. Paulus haal dit aan in Romeine 1:17 en Galasiërs 3:11 (lees die verse). Hoe verryk hierdie Nuwe-Testamentiese perspektief jou verstaan van die teks? Hoe sal ons op grond van hierdie tekste oor Habakuk se regverdiging, ingrype en redding van God dink?

FOKUS OP WAT GOD NOU DOEN:

’n Groot deel van die Christelike geloof is om te wag. Waarvoor word julle geroep om te wag? Hoe moet jy wag? As dit julle sal help, kan julle ook dink aan die verskillende wag-dissiplines, soos vas, Sabbat, verlangsaming (“slowing”), Skrif meditasie, ens.

ANTWOORD MET ONS LEWE:

Bid saam, veral vir die dinge wat julle aan die begin bespreek het.

FAMILIE-LEWE

RUS:

Vertel vir mekaar wat julle bang maak.
Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR:

Lees Habakuk 2:1-3 uit Die Bybel vir Almal:

Ek sal bo-op die muur gaan staan sodat ek ver kan sien. Miskien sien ek wat die Here vir my wil sê. Miskien antwoord Hy my vrae. 2 Die Here het geantwoord. Hy het vir Habakuk gesê: “Ek sal vir jou iets wys, en jy moet dit groot skryf op plat klippe, sodat almal wat daar verby hardloop, dit kan lees. 3 Ek sal vir jou iets wys. Dit sal kom op die regte tyd. Dit sal gebeur, dit is seker. As dit nie gou gebeur nie, dan moet jy wag, want dit sál gebeur.

Vertel vir mekaar hoe julle daaroor voel om te wag. Vertel stories van kere wat julle moes wag. Wat beteken dit om vir God te wag?

LEEF:

Hou hande vas en praat met God oor dié goed wat julle bang maak.

gesin, Habakuk, Huisgodsdiens, Kleingroepe, kleingroepmateriaal, selgroepe, selmateriaal, stiltetyd

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.