Luisterblad – 16-22 September 2018

SAAM-LUISTER

Ingenooi deur God: Vertel vir mekaar hoe dit met julle gaan.

Ingaan in God se tyd: Bid saam.

Luister na God se Woord:  Lees Jona 4:1-11.

Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer:  wat staan vir jou uit, wat raak jou, wat ontwrig jou of daag jou uit? 

Luister na mekaar:  Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.   Wat het jou getref?  Wat het jou ontwrig of uitgedaag?

Herinner mekaar gou weer waaroor Jona so kwaad is.  Wat dink jy van Jona se optrede?

Wat dink jy sou jý gedoen het as jy in sy skoene was?

Wat dink jy van God se antwoord?

Luister na ander en die tye:   Daar word baie geskryf en gedink oor die plant in Jona se verhaal.  Jona 4:8 sê God het die plant laat groei om Jona “van sy misnoeë te bevry”, maar hoekom neem God dit toe weer weg en laat boonop ’n “skroeiende wind” oor Jona waai?  Wat dink julle?

Sommige dink Jona moes uit die koelte en hitte leer hoe die Nineviete gevoel het.  Ons kan immers eers regtig deernis en simpatie hê met ander se lot as ons self in hul skoene gestaan het.  Wat is jou ervaring hiervan?

Ander sê weer die plant onderstreep Jona se worsteling en onvermoë om God se genade te begryp.  Waarom het God genade vir ander (die matrose en die Nineviete), maar vir hóm as lid van God se volk, blyk die genade maar min.  Jona het nie verstaan hoe onverdiend God se genade werk nie en het daarom verkies om eerder te sterf as om daarmee saam te leef.  Wat dink jy    hiervan?  Wanneer sukkel jy om die werking van God se genade te verstaan?

Luister weer na die Woord: Die verhaal van Jona staan in die volksmond bekend as die verhaal van “Jona en die vis”.  Ons dink Jona se groot fout was sy ongehoorsaamheid aan God se opdrag.  Maar sy eintlike fout was dat hy ’n enorme probleem gehad het met God se genade – en daarom met God self.  Dít was die rede vir sy optrede.  In 4:2 verwoord hy self die rede waarom hy gevlug het.  Lees dit weer.  Kyk watter eienskappe van God vir Jona ontevrede maak.  Waarom is hy juis met daardie eienskappe van God ontevrede?  Onder watter omstandighede is die gedagte aan God se verstommende genade vir jou ook onhoudbaar?

Fokus op wat God nou doen: Hoe dink jy kyk God na mense?  En jy?  Sien jy mense kragtens God se geskiedenis, of kragtens jou eie oordele?

Wat vra God nou van jou?

Antwoord met ons lewe:   Bid saam en reageer op wat julle uit die Woord gehoor het.

FAMILIE-LEWE

Rus:  Dink aan mense vir wie julle sukkel om lief te wees.

Herinner mekaar dat God daardie mense lief het.

Hoor:  Lees Jona 4 uit Die Bybel vir Almal:

1 Jona was baie ontevrede. Hy het kwaad geword 2 en tot die Here gebid en gesê: “Here, toe ek nog in my land was, het ek geweet dit sal gebeur. Daarom wou ek dadelik na Tarsis vlug. Ek het geweet U is ’n God wat genadig is, U is goed vir mense wat swaarkry. U is geduldig en U is vol liefde. U vergewe mense se sonde maklik. [Genadig: Goed wees vir mense, vriendelik wees met hulle, jammer wees vir hulle en hulle sonde vergewe.] 3 Daarom, Here, laat my sterf. Ek wil nie lewe nie.”  4 Die Here het gesê: “Dink jy dit is reg om so kwaad te word?” 5  Jona het uit die stad geloop en hy het oos van die stad gaan sit. Hy het vir hom ’n afdak gemaak en in die skaduwee gaan sit. Hy wou sien wat met die stad gebeur. 6 Die Here het ’n plant laat groei, en die plant het skaduwee gemaak oor Jona se kop. Die son het hom nie gebrand nie. Jona was baie bly oor die plant. 7 Maar toe dit lig word die volgende oggend, het God ’n wurm gestuur, en die wurm het die plant begin vreet. Die plant het toe doodgegaan. 8 Toe die son opkom, het God ook ’n warm oostewind laat waai, en die son het Jona se kop gebrand. Jona het amper flou geword en hy het gewens hy gaan dood. Hy het gesê: “Ek wil sterf, ek wil nie lewe nie.” 9 God het vir Jona gevra: “Dink jy dit is reg om kwaad te word oor die plant?” En Jona het gesê: “Ja, dit is reg! Ek is so kwaad dat ek kan sterf!” 10 Die Here het vir Jona gesê: “Jy is bekommerd oor die plant, maar jy het dit nie geplant nie, jy het nie gewerk om dit te laat groei nie. Jy het nie die plant opgepas nie. Die plant het in die nag begin groei en dit het in die nag doodgegaan. 11 Maar jy sê Ek mag nie bekommerd wees oor die stad Nineve nie. Dit is ’n groot stad, daar is meer as 120 000 mense in die stad. Hulle weet nie wat is reg en wat is verkeerd nie. Daar is ook baie diere in die stad. Mag Ek nie oor hulle bekommerd wees nie?” 

Leef:  Is jy ook soms soos Jona dikbek omdat jy nie jou sin kry nie?  Wat leer Jona se verhaal vir ons?

Herinner mekaar aan hoe God is (vers 2).  Bid saam en sê vir God dankie daarvoor.

PERSOONLIKE LUISTER

Stop: Word rustig.  Probeer die donker kolle in jou hart raaksien:  wrokke, die mense of groepe van wie jy graag genade en liefde wil weerhou.

Neem Waar:  Lees hierdie week Jona 4 in jou stiltetyd.  Wat tref jou?  Wat ruk jou?  Hoe is God besig om hierdeur met jou te praat?

Luister:  Op watter maniere verwar God se genade vir jou ook soos vir Jona?  Praat met God daaroor.

 

 

Huisgodsdiens, Jona, kleingroepmateriaal, selmateriaal, stiltetyd

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.