Skip to main content

Luisterblad 15 tot 21 Augustus 2016

PERSOONLIKE LUISTERTYD

RUS

Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.

HOOR

  • Lees Jeremia 1:4-10. Fokus op wat jou tref.
  • Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis daarvan vir jou.
  • Antwoord die Here in gebed.
  • Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.

LEEF

Oordink vandag die woorde aan Jeremia as woorde ook aan jou: “Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken.”  Let op dat God hom ken nog voor die Here hom skep … ‘n diepsinnige perspektief op die lewe!  God skep Jeremia volgens die prentjie wat Hy van hom het en voer dit deur met sy vorming in die moederskoot en daarbuite vir die roeping wat God vir hom het. Dieselfde God wat Jeremia geken, gevorm, geheilig en gekies het, het dit ook met jou gedoen vir die roeping wat Hy vir jou het.

SAAMLUISTER

Ingenooi deur God

Vertel vir mekaar waar julle tans op julle geestelike reis is.  Open met gebed.

Ingaan in God se tyd

Laat iemand Psalm 103:1-8 biddend voorlees.  Gee ruim tyd vir biddende nadenke.

Luister na God se Woord

Lees Jeremia 1:4-10. Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer.  Wat staan vir jou uit, wat tref jou?

Luister na mekaar

Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.  Wat ruk jou?  Wat troos jou?  Luister na mekaar sonder om daarop kommentaar te lewer.

Luister na ander en die tye 

Interessant genoeg word dieselfde woord “aanstel” (gegee/gekies) in Jeremia 1:5 gebruik vir die beskrywing van Abraham se roeping in Genesis 18:19.  Amos gebruik dit ook met verwysing na die verkiesing van Israel (Amos 3:2):

Ek het hom gekies dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly deur te doen wat goed en reg is, sodat Ek vir Abraham kan doen wat Ek hom beloof het.”

Peterson vertaal dit so mooi:

Yes, I’ve settled on him as the one to train his children and future family to observe God’s way of life, live kindly and generously and fairly, so that God can complete in Abraham what he promised him.” (The Message).

Hoe help dít jou om die teks in Jeremia beter te verstaan?

Luister weer na God se Woord

Hoe het jou luister na mekaar en na die inset hierbo jou luister na die teks verander of bevestig?  Wat maak die Heilige Gees nou vir jou duidelik?

Fokus op wat God nou doen

Alle gelowiges het die roeping om die Here te dien en gehoorsaam soos Hy Homself in die Woord openbaar.  Daar is algemene goed wat almal moet doen.  Daar is ook spesifieke goed wat net jy kan doen.  Waarvoor het die Here jou gekies en aangestel?  Deel dit met mekaar.  Hoe bemoedig hierdie teks jou om jou roeping aan te gryp en nog beter uit te voer?

Antwoord met ons lewe

Ons is reisgenote wat telkens vir mekaar bemoedig op ons geestelike reis.  Deel met mekaar wat die Here nou van jou vra, of vir jou saamgee as belofte of aanmoediging.  Bid dan vir mekaar.

FAMILIE-LUISTER

RUS

  • Vertel mekaar wat die afgelope 24 uur in julle familie gebeur het. Bid dan saam. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte en bid vir verandering.

HOOR

  • Lees Jeremia 1:4-10. Laat elkeen eers fokus op wat hulle persoonlik tref.
  • Laat elkeen een gedagte deel wat hom of haar tref.
  • Alle gelowiges het die roeping om die Here te dien en gehoorsaam soos Hy Homself in die Woord openbaar. Daar is algemene goed wat almal moet doen, ook as familie.  Daar is ook spesifieke goed wat net jy kan doen.  Wat moet julle as familie doen?  Waarvoor het die Here jou persoonlik gekies en aangestel?

LEEF

  • Dink saam aan die woorde aan Jeremia as woorde ook aan julle en jou: “Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken.” Let op dat God hom ken nog voor die Here hom skep … ‘n diepsinnige perspektief op die lewe!  God skep Jeremia volgens die prentjie wat Hy van hom het en voer dit deur met sy vorming in die moederskoot en daarbuite vir die roeping wat God vir hom het. Dieselfde God wat Jeremia geken, gevorm, geheilig en gekies het, het dit ook met elkeen van julle familielede gedoen vir die roeping wat Hy vir julle en elkeen persoonlik het.
  • Antwoord die Here in gebed.

 

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.