Skip to main content

Luisterblad 11-17 September

PERSOONLIKE LUISTERTYD

RUS

Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.

HOOR

  • Lees 1 Timoteus 2:1-7. Fokus op wat jou tref.
  • Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral na oor die praktiese betekenis daarvan vir jou.
  • Antwoord die Here in gebed.
  • Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.

LEEF

Paulus is baie ernstig daaroor dat dit God se wil is dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.  Die gemeente is immers die draer van die waarheid (3:15).  Dit is na alles ook die hart van Paulus se roeping, om die boodskap van die waarheid aan alle nasies te bring.  Hiervoor moet ons as gemeente voortdurend en volhardend intree en werk.”  Maak dit jou gebed en getuienis vir hierdie week.  Dank die Here ook vir ons sendelinge wat juis hiermee besig is reg oor die wêreld.

SAAMLUISTER

Ingenooi deur God

Vertel vir mekaar waar julle tans op julle geestelike reis is.  Open met gebed.

Ingaan in God se tyd

Psalm 79 is waarskynlik gebruik deur die klein gemeenskappies van Jode wat in die land agtergebly het in die ballingskap.  Dit druk die afgryse van die agtergeblewenes – wat krepeer van die ellende van hulle verlies – op treffende wyse uit. Daarmee het dit ’n Psalm geword vir enigiemand wat ’n uitmergelende verlies ervaar het en smag na uitkoms en ommekeer.  Jy kan dié Psalm as basis vir jou eie gebed tot God gebruik.”  Laat iemand Psalm 79:1-9 biddend voorlees.  Gee ruim tyd vir biddende nadenke.

Luister na God se Woord

Lees 1 Timoteus 2:1-7. Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer.  Wat staan vir jou uit, wat tref jou?

Luister na mekaar

Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.  Wat ruk jou?  Wat troos jou?  Luister na mekaar sonder om daarop kommentaar te lewer.

Luister na ander en die tye 

Soos in die brief aan Efese word gebed as een van die belangrikste dinge genoem wat ‘n gemeente kan beoefen.  En die gebed is nie net privaat vir die behoeftes van enkelinge of selfs van die gemeente nie, maar vir alle mense.  Hoewel regeerders uitgesonder word, veral met die oog op ‘n rustige en stil lewe in volkome toewyding aan God in alle eerbaarheid, bly die fokus alle mense.  En Paulus is baie ernstig daaroor dat God se wil is dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom – en onthou dat die gemeente die draer van die waarheid is, soos ons in die volgende hoofstuk sien (3:15).  Dit is na alles ook die hart van Paulus se roeping, om die boodskap hiervan aan alle nasies te bring.  Die boodskap van Christus as Middelaar, waaroor die Heidelbergse Kategismus so roerend praat, is die motivering vir sy lewensmissie.  Almal moet hoor van die Middelaar wat versoening bring tussen mense en God.  En hiervoor moet die gemeente voortdurend en volhardend intree.” Bespreek.

Luister weer na God se Woord

Hoe het jou luister na mekaar en na die inset hierbo jou luister na die teks verander of bevestig?  Wat maak die Heilige Gees nou vir jou duidelik?

Fokus op wat God nou doen

In hoofstuk 3 skets Paulus die wyse waarop die leierskap in die gemeente moet funksioneer: 1) as gemeente van die lewende God, en 2) as “die draer en beskermer is van die waarheid.”  Bespreek.

Antwoord met ons lewe

Ons is reisgenote wat telkens vir mekaar bemoedig op ons geestelike reis.  Deel met mekaar wat die Here nou van jou vra, of vir jou saamgee as belofte of aanmoediging.  Bid dan vir mekaar.

FAMILIE-LUISTER

RUS

Vertel mekaar wat die afgelope 24 uur in julle familie gebeur het. Bid dan saam.  Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte en bid vir verandering.

HOOR

Gebruik Die Nuwe Testament vir kinders in ‘n taal wat hulle verstaan se vertaling:

“1–3 Ek wil hê dat julle vir ander mense moet bid. Julle moet God vra om hulle te help. En moet asseblief nie vergeet om vir God dankie te sê wanneer Hy iemand help nie. Ons moet ook bid vir al ons leiers. Bid byvoorbeeld vir ons president en vir al die ministers in ons land. Bid ook vir die leraar, die diakens en die ouderlinge. Ons moet ook bid vir ons skoolhoof en al die onderwysers en die polisie—sommer vir almal in ons dorp. Mense sal dan nie so baie met mekaar baklei nie. Dan sal ons lewe ook lekkerder wees. Dit is waarom God wil hê dat ons vir ander mense moet bid. As mense nie kort-kort met mekaar baklei nie, kan ’n mens ook makliker leef soos wat God wil hê ons moet leef.

4–7 Ons moet altyd onthou dat God wil hê dat elke mens sy beste vriend moet wees. Hy wil ook hê dat ons Hom goed moet ken. Wil jy graag weet hoekom ons God moet liefhê? Ons moet onthou God is sommer baie belangrik. Daar is net een ware God. Daar is regtig niemand anders wat is soos Hy nie. En dit is net Jesus wat ons kan help om weer vriende met God te word. Ons het verkeerd gedoen, en God moes ons eintlik daarvoor straf. Maar Jesus was bereid om ons straf te dra. Hy het toe in ons plek aan die kruis gesterf. Dit het ook nie alles sommer net per ongeluk gebeur nie. O nee, alles het net op die regte tyd gebeur—presies soos God dit beplan het. Dit is darem baie slim van God dat Hy hierdie plan uitgedink het! God het ook vir my gesê dat ek aan ander mense moet gaan vertel dat Hy ons weer sy vriende wil maak. Daarom is ek ’n leraar. Ek wil graag hierdie goeie nuus vertel aan almal wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. So kan hulle ook die regte God leer ken en sy beste vriende word. Alles wat ek julle hier vertel, is die waarheid.

Vertel vir mekaar wat julle in die teks tref.

LEEF

Gebruik die volgende as riglyn om saam te bid:

Vou jou hande eers saam voor jou asof jy besig is om te bid.  Hou jou oë oop sodat jy jou hande kan sien. 

  1. Jy sal sien dat die naaste vinger aan jou is jou duim. Omdat dit die naaste aan jou is, herinner jou duim jou om te bid vir dié wat die naaste aan jou is.  Bid vir jou ouers en jou boeties en sussies.
  2. Die volgende vinger is jou wysvinger. Ons gebruik dit om te wys na iets.  Laat dié vinger jou herinner om te bid vir dié mense wat vir jou die regte rigting wys.  Bid vir jou onderwysers by die skool, jou kategese onderwysers en jou predikant(e).
  3. Die volgende vinger is die langste vinger, jou middelvinger. Dit herinner ons daaraan om vir ons leiers te bid.  Bid vir die president en die ander leiers in die regering en in jou dorp of stad.
  4. Die vierde vinger is die ringvinger. Dit is die vinger wat moeilik op sy eie kan beweeg en eintlik die swakste vinger is.  Bid dus vir dié mense wat siek is.
  5. Die volgende vinger is die kleinste vinger, jou pinkie. Dit herinner jou dat jy ook kan bid vir jouself. 

Volgend keer as jy bid, en jy weet nie wat om vir God te vra nie, gebruik dan hierdie Vyf-vinger-gebed om jou te help.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.